Rafał Dominik, Michał Grzymała

ulice Brzeźna; Klub Festiwalowy, al. Hallera 232

Zobacz więcej / see more

Meris Angioletti

pomieszczenie w budynku Klubu Festiwalowego, wejście od strony podwórka, ul. Hallera 232

Zobacz więcej / see more

Wojciech Bąkowski

okno bloku mieszkalnego od strony podwórka, ul. Dworska 24

Zobacz więcej / see more

Młodzi mieszkańcy Brzeźna we współpracy z Jerzym Bohdanem Szumczykiem

wnętrze lokalu Rady Dzielnicy Brzeźno, wejście od zaplecza, ul. Dworska 27

Zobacz więcej / see more

Lola Gonzàlez

ściana budynku mieszkalnego, ul. Korzeniowskiego 19/21

Zobacz więcej / see more

Natalia Uryniuk

ściana budynku mieszkalnego, ul. Pułaskiego 19/21

Zobacz więcej / see more

Magda Jędra

plaża, przedłużenie ul. Północnej

Zobacz więcej / see more

Iza Rogucka

trawnik, ul. Północna

Zobacz więcej / see more

Kaja Cykalewicz-Licak

skrzyżowanie ulic Cichej i Młodzieży Polskiej

Zobacz więcej / see more

Laura Grudniewska

plaża, na wysokości wejścia nr 45

Zobacz więcej / see more

Diana Rönnberg

promenada, ul. Brzeźnieńska

Zobacz więcej / see more

Katarzyna Krakowiak

plaża, przedłużenie ul. Zdrojowej

Zobacz więcej / see more

Norbert Delman

ul. Zdrojowa

Zobacz więcej / see more

Ursula Mayer

ściana budynku dawnej przepompowni, ul. Zdrojowa 5

Zobacz więcej / see more

Adam Gołębiewski

kolumnada w Parku Brzeźnieńskim im. Haffnera

Zobacz więcej / see more

Maurycy Gomulicki

altana w Parku Brzeźnieńskim im. Haffnera

Zobacz więcej / see more

Rafał Dominik

bunkier w Parku Brzeźnieńskim im. Haffnera

Zobacz więcej / see more

Stach Szumski

wnętrze budynku Corpus Gym, ul. Gałczyńskiego 7

Zobacz więcej / see more

Spacery edukacyjne dla dzieci z rodzicami

zbiórka + start: plac przed Domem Zdrojowym, ul. Zdrojowa 2

Zobacz więcej / see more

Dominika Olszowy

ściana budynku Supersamu od strony zaplecza, ul. Gdańska 7

Zobacz więcej / see more

Ewa Rudnicka

plac przed Domem Zdrojowym, ul. Zdrojowa 2

Zobacz więcej / see more

Punkt informacyjny / infopoint

Toalety / Toilets

Toalety / Toilets

Toalety / Toilets

Klub Festiwalowy / Festival Club

Strefa gastronomiczna / Food area

Projektornia GAK

Kawiarnia Przystanek Kawa /
Przystanek Kawa Cafe

Narracje 9

Narracje 9