Kuratorka

Anna Czaban

– kulturoznawczyni, kuratorka, facylitatorka. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Muzealniczych Studiów Kuratorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W latach 2009-2015 kuratorka i autorka wydarzeń artystyczno-społecznych w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu (m.in. wystaw Miłość do tego, co naturalne, Poręczne, W stronę instytucji krytycznej oraz projektu Lokalsi). Współredaktorka obszernego tomu o polskich praktykach kuratorskich Zawód: Kurator (2014). Współpracuje z Fundacją Inna Przestrzeń (One Caucasus, Gruzja oraz Transkaukazja, Warszawa). Od 2015 r. kuratorka projektów społecznych w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie (Archipelag Jazdów, Ogród Miejski Jazdów).

Narracje 9

Narracje 9