Daniel Kotowski, Człowiek, który nie posługuje się mową, nie jest człowiekiem, 2020, wideo

 

Istotne dla festiwalowej obecności pracy Daniela Kotowskiego jest miejsce jej ekspozycji. W sąsiedztwie dzielących Orunię ekranów akustycznych zobaczymy wideo, które zadaje pytania o kwestie komunikacji, wykluczenia i budowania wspólnego języka.

Człowiek, który nie posługuje się mową, nie jest człowiekiem to odwołanie do ikonicznej pracy chorwackiego twórcy Mladena Stilinovicia Artysta, który nie mówi po angielsku, nie jest artystą (1992). O prezentowanym wideo Michał Grzegorzek pisał: „Kotowski w swojej pracy używa fałszywego znaku, stylizując go na słowo z języka migowego. W rzeczywistości zwielokrotniony gest jest aroganckim lub niegrzecznym aktem wyrażającym lekceważącą postawę wobec czyjejś wypowiedzi. Znak, który rozpoznają wszyscy. Praca prowokuje do dyskusji o granicach widzialności i słyszalności osób, których zmysły (wzroku, słuchu i inne) funkcjonują w sposób zaburzony. Jak głos, który jest bardzo cichy może walczyć o własne miejsce w dyskusji i świecie? Jak budować nowe platformy spotkania i komunikacji, nie opierając się o dawne wykluczające modele?”. W pobliżu chroniących przed hałasem i dzielących przestrzeń ekranów akustycznych Kotowski opowiada o wykluczeniu z perspektywy osób głuchych.

film, montaż: Karolina Zajączkowska
Projekt zrealizowany w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Zewnętrznej OUT OF STH VI. Chłonność przestrzeni

 

DANIEL KOTOWSKI (on/jego) – artysta, performer. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2018) oraz Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie (2016). Uczestnik Szkoły Doktorskiej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jego praktyka artystyczna jest punktem wyjścia do refleksji o sposobach istnienia. Obserwuje doświadczenia oraz relacje międzyludzkie, a także sposób, w jaki jesteśmy postrzegani przez inne jednostki. Jego prace często odnoszą się do pojęcia biowładzy i biopolityki. Szczególnie zajmują go kategorie „kompletności” i „niekompletności”, ich ambiwalencja oraz ukryty potencjał. O sobie mówi, że jest wyznacznikiem niekompletności, niezgodnym z normą, bo jest Głuchy i nie posługuje się mową. Poprzez swoją sztukę rozwija autorską strategię komunikacji.

 

Instytut Kultury Miejskiej
Targ Rakowy 11
Gdańsk
www.ikm.gda.pl

Kontakt dla mediów:
marta.banka@ikm.gda.pl
tel. 784 594 003

Instytut Kultury Miejskiej GGM Miasto Gdańsk
Narracje #14

NARRACJE #14