Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://narracje.eu/

Instytut Kultury Miejskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Narracji.

  • Data publikacji strony internetowej: 2022-10-24.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-24.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

  • Brak mapy serwisu.
  • Brak formularza kontaktu.
  • Brak informacji dot. sytuacji kryzysowej.
  • Brak opisów alternatywnych dla zdjęć.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-11-02.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-11-02.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Monika Masalon, dostepnosc@ikm.gda.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 664976052. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Jeżeli napotkasz jakiś problem z cyfrową dostępnością naszej strony internetowej, możesz się ze mną skontaktować. Nazywam się Monika Masalon i możesz do mnie napisać na adres dostepnosc@ikm.gda.pl lub zadzwonić na numer telefonu 664 976 052.
Napisz do mnie z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej. Podaj swoje dane, to znaczy imię i nazwisko oraz sposób kontaktowania się z Tobą, na przykład za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Oczywiście musisz podać adres email lub numer telefonu. Napisz też wyraźnie, na czym polega problem z dostępnością.

Możesz także zażądać dostępu alternatywnego, który jest dla Ciebie najwygodniejszy. Na przykład przeczytania niedostępnego pisma lub opisania zawartości filmu.

Postaram się załatwić sprawę jak najszybciej, chociaż pamiętaj, że może to potrwać do 7 dni. Jeżeli sprawa okaże się trudna i dowiem się, że nie zdążę w tym czasie, poinformuję Cię o tym przed upłynięciem tych 7 dni. Poinformuję Cię, ile może potrwać zapewnienie dostępności cyfrowej. Może to potrwać do 2 miesięcy, ale nie dłużej.

Gdyby się okazało, że zapewnienie dostępności nie jest możliwe, zaproponuję Ci dostęp alternatywny. Wcześniej został on już opisany. Możesz się na to zgodzić lub nie.

Jeżeli zaś zdarzy się, że odmówię Ci zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu, możesz złożyć skargę. W skardze opisz całą sytuację i wyślij ją do mojej instytucji.

Jeżeli to też nic nie da i wyczerpiesz te możliwości, możesz napisać do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Instytut Kultury Miejskiej znajduje się w kamienicy przy ulicy Długi Targ 39/40. Dojście do wejścia głównego od ulicy Długi Targ posiada schody. Pochylnia umożliwiająca wjazd na wózku znajduje się z tyłu budynku, przy wejściu od podwórka, wjazd bramą od ulicy Kuśnierskiej (prostopadłej do ul. Długi Targ). Podjazd to mobilna rampa o udźwigu do 220 kg, w razie potrzeby rozkładana przez pracownika Instytutu Kultury Miejskiej lub pracownika ochrony budynku. W celu zamówienia rampy lub pomocy w obsłudze proszę zadzwonić/napisać SMS pod nr tel. 664 976 052 lub napisać e-mail na adres: dostepnosc@ikm.gda.pl

Powierzchnia wokół budynku jest nierówna, występuje kostka – tzw. „kocie łby” lub kostka granitowa.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Szerokości drzwi, ciągi komunikacyjne i windy znajdujące się w budynku spełniają wymogi dostępności. Na wszystkie istotne kondygnacje można dostać się za pomocą schodów i windy.

Opis pozostałych dostosowań, na przykład informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Przystosowaliśmy nasz budynek dla osób, które gorzej słyszą i noszą aparat słuchowy. W pomieszczeniu Punktu Informacji Kulturalnej założyliśmy specjalny sprzęt – pętlę indukcyjną, która usuwa szum i echo z pomieszczenia. Aby zadziałała, włącz swój aparat słuchowy na funkcję T (cewka).

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Instytut Kultury Miejskiej nie posiada własnych miejsc parkingowych. Goście mogą korzystać z miejsc publicznych znajdujących się w pobliżu budynku. Budynek Instytutu Kultury Miejskiej znajduje się w strefie ograniczonego ruchu samochodów. Kierowcy posiadający Kartę Parkingową dla osób z niepełnosprawnościami mogą wjeżdżać do strefy ograniczonego dostępu.

Informacje o parkowaniu w Gdańsku dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na stronie: https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/parkowanie-osob-niepelnosprawnych,a,3248.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

  • Aktualny raport z zapewnienia dostępności: http://bip.ikm.gda.pl/wp-content/uploads/2021/03/Raport-o-stanie-dost%C4%99pno%C5%9Bci-IKM-2021.pdf

Instytut Kultury Miejskiej
Targ Rakowy 11
Gdańsk
www.ikm.gda.pl

Kontakt dla mediów:
marta.banka@ikm.gda.pl
tel. 784 594 003

Instytut Kultury Miejskiej GGM Miasto Gdańsk
Narracje #14

NARRACJE #14