BBN_nikm200904_022

Park miejski latem, w tle drzewa i ludzie siedzący na ławkach, na pierwszym planie młoda kobieta z mikrofonem w ręce i mężczyzna z kamerą; patrzą na coś z dezaprobatą

Instytut Kultury Miejskiej
Długi Targ street 39/40
Gdańsk
www.ikm.gda.pl

Contact for media:
martyna.gutowska@ikm.gda.pl
tel. 784 594 003

Instytut Kultury Miejskiej Miasto Gdańsk GGM
Narracje #12

narracje #12