Contact

Instytut Kultury Miejskiej / City Culture Institute

Długi Targ 39/40 street, Gdańsk
e-mail: www.ikm.gda.pl

Media Contact: marta.banka@ikm.gda.pl, tel. 784 594 003

Instytut Kultury Miejskiej
Długi Targ street 39/40
Gdańsk
www.ikm.gda.pl

Contact for media:
martyna.gutowska@ikm.gda.pl
tel. 784 594 003

Instytut Kultury Miejskiej Miasto Gdańsk GGM
Narracje #12

narracje #12