Organizatorzy

gdańsk_


IKM
Tworzymy wydarzenia w przestrzeni miejskiej, badamy zmiany w kulturze, inspirujemy do działania oraz wspieramy sektor kultury w Gdańsku i regionie. Działamy dla i z mieszkańcami dzielnic Gdańska. Jesteśmy otwartą instytucją kultury, do której można regularnie przychodzić na tematyczne wykłady, cykle filmowe, kameralne koncerty, warsztaty rękodzieła i praktyczne szkolenia. Organizujemy festiwale (sztuki w przestrzeni publicznej, literackie), akcje miejskie i spacery z przewodnikami, prowadzimy badania w Obserwatorium Kultury i wydajemy książki. Interesuje nas kultura otwarta, związana z Gdańskiem i jego dzielnicami, dostępna dla mieszkańców i współtworzona razem z nimi.Jesteśmy samorządową instytucją kultury, naszym organizatorem jest Miasto Gdańsk.www.ikm.gda.pl


GGM_

Gdańska Galeria Miejska to miejska instytucja kultury, na którą składają się trzy odziały: Gdańska Galeria Miejska 1 (GGM1) z siedzibą przy ulicy Piwnej, Gdańska Galeria Güntera Grassa (4G), znajdująca się na rogu ul. Szerokiej i Grobli I oraz Gdańska Galeria Miejska (GGM2) przy ulicy Powroźniczej.Stworzenie trzech różnych przestrzeni wystawienniczych w Gdańsku umożliwiło promocję lokalnych artystów oraz nawiązanie kontaktów z twórcami i placówkami zagranicznymi.Gdańska Galeria Miejska nie ogranicza swojej działalności jedynie do funkcji wystawienniczej. Każdorazowo wystawom towarzyszy szereg wydarzeń, skierowanych do specyficznych grup odbiorców: studentów szkół artystycznych, dzieci, dyletantów sztuki i wielu innych. Prowadzone są warsztaty teoretyczne oraz plastyczne dla dzieci w każdym wieku, wprowadzające najmłodszych w zagadnienia sztuki najnowszej oraz arkany pracy artysty i funkcjonowania galerii.www.ggm.gda.pl

 


logo-mk2logo-lb2


 

Partnerzy

partnerzy02


 

Patroni medialni

patroni02

Kontakt

Instytut Kultury Miejskiej

ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk
e-mail: info@narracje.eu · www.ikm.gda.pl

Kontakt dla mediów: marta.bednarska@ikm.gda.pl, tel. 784 594 003

circles1

Narracje 7

Narracje 7