Koncepcja kuratorska

Przemytnicy

7. edycja Festiwalu NARRACJE przemyca historie i legendy związane z Nowym Portem. Nawiguje pomiędzy wąskimi uliczkami i podwórkami, prowadzi wzdłuż kanału, w którego lustrze odbijają się historyczne doświadczenia i prywatne opowieści. Przekracza fizyczne i mentalne bariery oraz ograniczenia. Kolekcjonuje dźwięki i obrazy, które – rezonując w przeszłości – nieśmiało przywołują przyszłość. Budzi do życia i wypełnia nowymi treściami miejsca, które pozostawione samym sobie zastygły w bezczynności.

Przemytnicy kryją w sobie dwuznaczność współczesnego świata. Są częścią zapamiętanego lokalnego krajobrazu i dzisiejszej globalnej rzeczywistości, odpowiedzią na pogłębiające się rozwarstwienie społeczne i ekonomiczne na świecie, posłańcami wykluczonych, a niekiedy – ich jedyną nadzieją na lepsze jutro.

Przenosząc zjawisko przemytu na grunt sztuki współczesnej, poruszamy się wśród przeciwstawnych pojęć. Szukamy połączeń pomiędzy tym, co dostępne a ukryte, zbiorowe a indywidualne, materialne a efemeryczne. Działając pod osłoną nocy, wykorzystujemy moment nieuwagi i wyznaczamy nowe przestrzenie spotkania oraz wymiany. Przenikamy zastane granice i struktury, tworząc nowe kanały przepływu wiedzy, materii i energii. Pozostawiamy po sobie nie tyle trwałą zmianę, co jej potencjalność.

 

Anna Smolak

Kontakt

Instytut Kultury Miejskiej

ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk
e-mail: info@narracje.eu · www.ikm.gda.pl

Kontakt dla mediów: marta.bednarska@ikm.gda.pl, tel. 784 594 003

circles1

Narracje 7

Narracje 7