Baltic Light Chain

Festiwal NARRACJE został partnerem międzynarodowego programu Baltic Light Chain, budującego sieć współpracy między festiwalami sztuk wizualnych czterech krajów bałtyckich: Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Z tej okazji NARRACJOM towarzyszą prace przygotowane przez artystów uczestniczących w projekcie Baltic Light Chain.

Ten trwający dziesięć miesięcy program (maj 2015-luty 2016) przewiduje szereg działań mających na celu wypracowanie stałej współpracy między organizatorami festiwali, międzynarodową promocję twórczości artystów oraz przygotowanie propozycji programu nauczania o projektowaniu światłem dla artystycznych szkół wyższych z partnerskich krajów. Festiwale tworzące program to: Tallinna Valugsfestival (Estonia), Beepositive (Litwa), Staro Riga (Łotwa), NARRACJE (Polska).

Z każdego kraju partnerskiego wyłoniono ekspertów i młodych twórców, którzy w trakcie wakacyjnego kursu (20-25 lipca, Liepaji, Łotwa) mieli okazję podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Adepci sztuk wizualnych uczestniczyli w warsztatach, podczas których wypracowali projekty w międzynarodowych zespołach twórczych. W efekcie powstało 11 prac artystycznych prezentowanych na odbywających się tej jesieni festiwalach.

 

Ruta Palionyte, Krista Dintere, Grete Veskiväli, REFLEXIO

instalacja, nieczynny peron SKM Brzeźno

REFLEXIO to przestrzeń wyobrażona, która kwestionuje zmysłową podstawę przedstawiania przestrzeni. Przestrzeń ta jest odbiciem rzeczywistości i zarazem jej przeciwieństwem. Wykorzystane światło tworzy wrażenie cudowności, która poszerza granice percepcji obiektu, również w sensie fizycznym. Rozszerzenie istniejącego świata buduje więź pomiędzy sprzecznościami: przedmiotem i przedstawieniem, obrazem i odbiciem, materią i duchem oraz miastem i naturą.

 

Piotr Macha, Enlightenment / Oświecenie

instalacja, pomieszczenie w Klubie Festiwalowym

Powstanie projektu zainspirowała “Dream Machine”, czyli lampa Briona Gysina z końca lat 50-tych XX wieku. Widz doświadcza z zamkniętymi oczami światła, które stymuluje nerwy wzrokowe w mózgu, tworząc naturalne halucynacje. Tytuł projektu jest wieloznaczny – oświecenie można osiągnąć nie tylko w sferze transcendencji, ale też w sensie doświadczalnym, w wyniku analizy naukowej. Nie ma ono bowiem określonego punktu odniesienia – ani świeckiego, ani religijnego.

 

Kotryna Čalkaitė, Jurga Marcinauskaitė, Mityczny stwór / Mythical Creature

instalacja, Latarnia Morska

Głównym celem instalacji jest ożywienie baśni i wiary w mityczne stworzenia. Mityczny stwór aktywizuje wyobraźnię widza, jednoczy go z otoczeniem i budzi w nim dziecięce marzenia, pozwalając jednocześnie zapomnieć o codziennych zmartwieniach, polityce i cywilizacji. Instalację można przekształcać na różne sposoby i odkrywać jej nowe znaczenia. Gdańska odsłona Mitycznego stwora poszerza horyzonty – skłania do uniesienia głowy i przyjrzenia się temu, co jest ponad widzem, a nie patrzenia wyłącznie przed siebie. Dzięki temu widzowi nie umykają szczegóły – piękne i takie, których nie spodziewa się w danym miejscu.

 

Paula Vītola, Drobne życie / Tiny Life

obiekt, promenada przy Latarni Morskiej

Drobne życie to projekt opowiadający historię o niedawno odkrytym gatunku, którego jeszcze nie rozumiemy. Widzowie są niebezpieczeństwem dla drobnych żyjątek i muszą dokonać wyboru: czy przyjąć rolę przyjaciela i przywódcy, czy potężnego wroga. Jeśli widzowie są uprzejmi, spokojni i przyjaźnie nastawieni, stworzonka za nimi podążają. Jeśli zachowują się agresywnie – uciekają.

 

Toms Upītis, Pakiet startowy dla projektanta światła / Light Designer Starter Kit

obiekt, promenada przy Latarni Morskiej
Pakiet startowy dla projektanta światła to interaktywna instalacja, która daje możliwość stworzenia obiektu świetlnego według własnego wyobrażenia. Wystarczy podnieść kubik i zacząć budować swoją autorską instalację świetlną.

 

Justyna Orłowska, Agnieszka Piasecka, Historie nadmorskie / Seaside Histories

projekcja wideo, promenada przy Latarni Morskiej
Projekt ten to metaforyczna opowieść o morzu i jego tajemnicach. Środkami komunikacji na morzu mogą być: alfabet Morse’a, światło latarni morskiej lub ręcznie pisane listy w butelkach wrzucane w morskie tonie. Film stworzono według zasad alfabetu Morse’a, a na projekcję składają się internetowe materiały archiwalne, własne rejestracje wideo, dźwięki morza oraz obrazy wykonane w cyjanotypii – XIX-wiecznej technice fotograficznej. Film emituje sygnały świetlne w odpowiednich interwałach, opowiadając historie zainspirowane w dużej mierze myślami głównego bohatera książki „Stary człowiek i morze” Ernesta Hemingwaya.

Kontakt

Instytut Kultury Miejskiej

ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk
e-mail: info@narracje.eu · www.ikm.gda.pl

Kontakt dla mediów: marta.bednarska@ikm.gda.pl, tel. 784 594 003

circles1

Narracje 7

Narracje 7