Łukasz Jastrubczak

Flaga w kosmosie / A Flag in Space, 2015

obiekt

plac przed Wolnym Obszarem Celnym

Realizacja Flagi w kosmosie ma swoje źródło w serii kolaży artysty, na którą składają się kompozycje na czarnym brystolu z intuicyjnie rozprzestrzenionymi figurami geometrycznymi z kolorowego papieru. Forma Flag przypomina kompozycje geometryczne wczesnej awangardy – suprematyzmu i konstruktywizmu. W ówczesnych opozycjach unikatowości i seryjności dzieła sztuki, jednostkowości i masowości odbioru artysta poszukuje analogii dla współczesnych, globalnych zależności struktur gospodarczych i społecznych. Determinuje to zarówno organizację geometrycznych kształtów i kolorów w obrębie kompozycji, jak i sposób realizacji oraz dystrybucji Flag. Zostały one zamówione i wytworzone półseryjnie z tanich materiałów w chińskiej fabryce produkującej flagi dla wszystkich krajów świata. Następnie jedna z dwudziestu flag została umieszczona w promieniu strefy wolnocłowej w Nowym Porcie. Flagi są przedmiotami o nieokreślonym statusie. Z jednej strony, jedna spośród dwudziestu flag zostaje wywyższona na maszcie, z drugiej – jest jedną z dwudziestu sztuk, tandetnych kopii pierwotnej kompozycji, nieposiadającej w pełni estetycznych walorów dzieła sztuki. Jej wartość rynkowa jest zredukowana. Dobór kolorów użytych w kompozycji flagi jest uzależniony od statystycznego występowania danego koloru w palecie barw wszystkich flag światowych. Poszczególne figury zazębiają się i wzajemnie podtrzymują kompozycję. Gdybyśmy odjęli jakiś jej element, zapewne całość by się rozpadła.

Łukasz Jastrubczak (ur. 1984) – mieszka i pracuje w Krakowie. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach (dyplom z wyróżnieniem w 2009 r.). Razem z Krzysztofem Kaczmarkiem współtworzy grupę artystyczną Krzysztofjastrubczakłukaszkaczmarek. Wspólnie z Sebastianem Cichockim jest autorem publikacji Miraż. Gra na syntezatorze w zespole Boring Drug. Od 2012 roku koordynuje działalność Times New Arial Museum. Współpracuje z Galerią Dawid Radziszewski. Laureat Nagrody Spojrzenia 2013 Fundacji Deutsche Bank i Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki.

Kontakt

Instytut Kultury Miejskiej

ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk
e-mail: info@narracje.eu · www.ikm.gda.pl

Kontakt dla mediów: marta.bednarska@ikm.gda.pl, tel. 784 594 003

circles1

Narracje 7

Narracje 7