„Zbuduj statek”

warsztaty dla dzieci / CSW Łaźnia, ul. Strajku Dokerów 5 (sala na parterze) (obowiązują zapisy)

21.11, godz. 12.00-14.00

warsztaty przeznaczone dla dzieci w wieku 8-12 lat

obowiązują zapisy: edukacja@ggm.gda.pl (decyduje data zgłoszenia)

Stałymi „bywalcami” nowoporckiego nabrzeża są holowniki. Swoją wyrazistą bryłą i czerwonym kolorem wyróżniają się pośród innych jednostek pływających. W czasie warsztatów zamierzamy stworzyć dwa modele holowników w skali 1:50. W grupach będziemy  pracować nad złożeniem statków z wcześniej przygotowanych wykrojów. Praca będzie polegać na pomalowaniu poszczególnych elementów, złożeniu płaskich wykrojów, tak aby powstała przestrzenna bryła statku oraz przepleceniu sznurków w przestrzeni kadłuba modelu. Jeśli pogoda nam pozwoli wybierzemy się na spacer nad nabrzeże przy kapitanacie i porównamy stworzone przez nas modele ze stojącymi na wodzie jednostkami.

Prowadzące:

Magdalena Nowak – absolwentka Architektury i Urbanistyki na Politechnice Gdańskiej, obecnie studiuje na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, na kierunku Architektura Statków Wodnych. Od kilku lat zaangażowana w działania promujące kulturę w Trójmieście. Interesuje się architekturą, designem i kinem. Stała bywalczyni festiwali filmowych i uczestniczka licznych warsztatów. Ostatnie pół roku spędziła na wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus + w Porto, gdzie przy współpracy z organizacją Locomotiva uczestniczyła w warsztatach wspierających tożsamość społeczności lokalnych, m. in. dzielnica Sao Bento.

Patrycja Kruk  –  absolwentka studiów pierwszego stopnia na kierunku Wzornictwo, na Aka­demii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Aktualnie kontynuuje edukację na kierunku Architektura Statków Wodnych. Laureatka nagrody Stypendium Ministra Kultu­ry i Dziedzictwa Narodowego w roku akademickim 2014/15. Współzałożycielka Koła Naukowego Wzornictwa PROCES, działającego przy Wydziale Architektury i Wzornictwa ASP Gdańsk. Interesuje się zagadnieniami z obszaru edukacji morskiej.

REGULAMIN  WARSZTATÓW

 1. Organizatorem warsztatów jest Gdańska Galeria Miejska. Warsztaty odbywają się w dniach 20-21 listopada 2015 w ramach festiwalu Narracje.
 2. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
 3. Na warsztaty obowiązują zapisy. Należy wysłać zgłoszenie na adres mailowy: edukacja@ggm.gda.pl.
 4. Zgłoszenie uczestnictwa mailowo nie jest równoznaczne z zapisaniem się na warsztaty. Zgłoszenie jest ważne po otrzymaniu maila potwierdzającego uczestnictwo.
 5. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wyczerpania się ilości miejsc, uczestnik zostanie zapisany na listę rezerwową.
 6. Osoby, które przyjdą na warsztaty, a nie otrzymały potwierdzenia uczestnictwa mogą zostać niedopuszczone przez prowadzącego na uczestnictwa w warsztatach.
 7. Uczestnicy są zobowiązani do punktualnego przybycia na zajęcia. Dzieci poniżej 12 roku życia muszą uczestniczyć w warsztatach z dorosłym opiekunem.
 8. Dzieci mogą uczestniczyć tylko w warsztatach odpowiednich dla swojej grupy wiekowej. Osoba prowadząca może dopuścić na zajęcia dziecko młodsze niż przewidywana dolna granica wiekowa, jeśli według jego opinii jest to możliwe i z pożytkiem dla dziecka.
 1. W przypadku rezygnacji z udziału z warsztatu, prosimy o wysłania maila przed jego rozpoczęciem z informacją o rezygnacji.
 2. Udział w Warsztatach jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku oraz wypowiedzi i ich fragmentów uczestników warsztatów dla celów opublikowania w internetowych i pisemnych publikacjach, informacjach i materiałach promocyjnych oraz na stronach internetowych Organizatorów oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i wypowiedzi lub ich fragmentów w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym warsztaty.
 3. W trakcie trwania Warsztatów uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP i PPOŻ oraz stosowania się do wskazań prowadzących i organizatorów.
 4. Organizator ma prawo odwołać zajęcia z ważnych powodów (np. choroba instruktora).
 5. Zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 6. Nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować zakazem uczestnictwa w warsztatach.

Kontakt

Instytut Kultury Miejskiej

ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk
e-mail: info@narracje.eu · www.ikm.gda.pl

Kontakt dla mediów: marta.bednarska@ikm.gda.pl, tel. 784 594 003

circles1

Narracje 7

Narracje 7