„U_szyj PRZEMYTNIKA”

warsztaty dla dorosłych / CSW  Łaźnia, ul. Strajku Dokerów 5  (sala 24 na piętrze) (obowiązują zapisy)

21.11, godz. 16.00-18.00

warsztaty skierowane do uczestników w wieku 14 lat (i starszych)

obowiązują zapisy: edukacja@ggm.gda.pl (decyduje data zgłoszenia)

Warsztaty „U_szyj P R Z E M Y T N I K A” to zajęcia dedykowane osobom, które lubią robótki ręczne, interesuje je szycie i rękodzieło oraz chciałaby wspólnie stworzyć unikatowe odzienie dla przemytnika. W czasie warsztatów „ubierzemy nowoporckiego przemytnika” i uszyjemy „sakwy przemytnicze”  oraz nietuzinkowe „torbo-kaptury”. Podczas zajęć będziemy używać maszyny do szycia i nauczymy się jednego z jej  podstawowych ściegów – stebnówki. Sakwy i torbo-kaptury wykonamy z bawełny i worka wojskowego z juty. Warsztaty są przeznaczone dla osób, które miały już okazję używać maszyny do szycia. Ze względu na stopień trudności zadań jej odbiorcami są młodzież i osoby dorosłe.

Kolektyw Twórczy MAMYWENE to grupa animatorek, które spełniają się podczas tworzenia i prowadzenia warsztatów. Zakres podejmowanych przez nie tematów jest szeroki. Wychodząc od warsztatów rękodzielniczych, przez historię sztuki, ekologię i przyrodę, aż do biologii i zdrowego stylu życia. Podczas warsztatów plastycznych wykorzystują różne techniki pokazują jak przyjemnie spędzać czas i tworzyć niepowtarzalne rzeczy. Często sięgają po materiały z recyclingu i dają im drugie życie przy okazji edukując i zachęcając do postaw ekologicznych. Warsztaty o tematyce przyrodniczo-biologicznej również wzbogacają o część manualną, dzięki której łatwiej jest przyswajać wiedzę. Nie boją się wyzwań i chętnie przygotowują warsztaty na zamówienie, pod podany temat.

Monika Górska –  absolwentka filozofii i kulturoznawstwa, pedagog starająca się krzewić nowatorskie podejścia do nauczania. Filozofuje z dziećmi poprzez sztukę, zabawę. Zależy jej na nauce właśnie poprzez zabawę. Poza nauką fascynuje ją abstrakcja – ta zakorzeniona w wszelkich przejawach sztuki. Używa metod takich jak LEGO LOGOS czy elementów arteterapii.  Od kilku lat aktywnie wspiera życie kulturalne Trójmiasta poprzez prowadzenie Trójmiasto za Free i Warsztaty za Free na Facebooku oraz poprzez pracę w branży kreatywnej – w galeriach sztuki przy wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych.

REGULAMIN  WARSZTATÓW

 1. Organizatorem warsztatów jest Gdańska Galeria Miejska. Warsztaty odbywają się w dniach 20-21 listopada 2015 w ramach festiwalu Narracje.
 2. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
 3. Na warsztaty obowiązują zapisy. Należy wysłać zgłoszenie na adres mailowy: edukacja@ggm.gda.pl.
 4. Zgłoszenie uczestnictwa mailowo nie jest równoznaczne z zapisaniem się na warsztaty. Zgłoszenie jest ważne po otrzymaniu maila potwierdzającego uczestnictwo.
 5. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wyczerpania się ilości miejsc, uczestnik zostanie zapisany na listę rezerwową.
 6. Osoby, które przyjdą na warsztaty, a nie otrzymały potwierdzenia uczestnictwa mogą zostać niedopuszczone przez prowadzącego na uczestnictwa w warsztatach.
 7. Uczestnicy są zobowiązani do punktualnego przybycia na zajęcia. Dzieci poniżej 12 roku życia muszą uczestniczyć w warsztatach z dorosłym opiekunem.
 8. Dzieci mogą uczestniczyć tylko w warsztatach odpowiednich dla swojej grupy wiekowej. Osoba prowadząca może dopuścić na zajęcia dziecko młodsze niż przewidywana dolna granica wiekowa, jeśli według jego opinii jest to możliwe i z pożytkiem dla dziecka.
 1. W przypadku rezygnacji z udziału z warsztatu, prosimy o wysłania maila przed jego rozpoczęciem z informacją o rezygnacji.
 2. Udział w Warsztatach jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku oraz wypowiedzi i ich fragmentów uczestników warsztatów dla celów opublikowania w internetowych i pisemnych publikacjach, informacjach i materiałach promocyjnych oraz na stronach internetowych Organizatorów oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i wypowiedzi lub ich fragmentów w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym warsztaty.
 3. W trakcie trwania Warsztatów uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP i PPOŻ oraz stosowania się do wskazań prowadzących i organizatorów.
 4. Organizator ma prawo odwołać zajęcia z ważnych powodów (np. choroba instruktora).
 5. Zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 6. Nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować zakazem uczestnictwa w warsztatach.

Kontakt

Instytut Kultury Miejskiej

ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk
e-mail: info@narracje.eu · www.ikm.gda.pl

Kontakt dla mediów: marta.bednarska@ikm.gda.pl, tel. 784 594 003

circles1

Narracje 7

Narracje 7