Spacery dla dzieci i rodziców

interaktywny spacer po instalacjach dla dzieci z rodzicami z Pracownią Projektową Dwie Ole / zbiórka + start: dawny Morski Dom Kultury, ul. Marynarki Polskiej 15

20-21.11, godz. 18.10, 18.50, 19.30

spacery przeznaczone dla uczestników w wieku od 4 lat

wstęp wolny

Od 2011 roku animatorzy z pracowni Dwie Ole oprowadzają po instalacjach na festiwalu Narracje w interaktywny i nietuzinkowy sposób. Według autorskiego scenariusza zabierają  rodziny wraz z dziećmi na artystyczny spacer po gdańskiej dzielnicy. W czasie dwugodzinnej wędrówki uczestnicy obejrzą wybrane instalacje, poznają historie Nowego Portu i wykonują szereg animacji, gier i zabaw. Forma i treść spaceru jest tak zbudowana, by zaciekawić małego widza, a jednocześnie animować rodziców, by całe rodziny mogły spędzić czas w miłej atmosferze.

Jeśli więc nie straszne są Wam nocne, jesienne wędrówki (ani wygłupy z dzieciakami), jesteście otwarci na przygodę, a także lubicie się uczyć w ruchu i zabawie – koniecznie przyjdźcie na interaktywny spacer po festiwalu Narracje!

Na spacery jest wstęp wolny. W jednym spacerze może uczestniczyć maksymalnie 50 uczestników. Jeśli na dane oprowadzanie przyjdzie więcej osób, prowadzący mogą część uczestników zaprosić na kolejny spacer. Uczestnictwo w spacerze jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Pracownia Dwie Ole została założona przez Olę Mrozowską i Olę Tatarczuk i skupia zespół animatorów, projektantów i producentów. Od 2010 roku działają razem w obszarze projektowania zmiany społecznej, szeroko rozumianej edukacji i animacji oraz promocji i rozwoju dziedzictwa kulturowego. Realizuje warsztaty i szkolenia dla dorosłych i dzieci z obszaru sztuk wizualnych oraz edukacji kulturalnej, jak i kompleksowe programy artystyczne i edukacyjne w oparciu o statutową działalność firm/fundacji instytucji. Tworzy nowe projekty i usługi, jak i rozwija i dopasowuje programy do już istniejących działań naszych partnerów. Pracuje z odbiorcami – użytkownikami, wsłuchując się w ich potrzeby, sięgając po różne narzędzia jak community arts, design thinking, partycypacja społeczna, wolontariat czy miejskie ogrodnictwo; wypracowując akceptowalny przez wszystkie strony program bądź usługę.

Pracownia współpracowała przy tworzeniu i realizacji projektów z takimi instytucjami jak: Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, Gdańska Galeria Miejska, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Stowarzyszenie A Kuku Sztuka, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Nina – Narodowy Instytut Audiowizualny, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Forum Promocji Łódź. Dwieole.pl

REGULAMIN  SPACERÓW

 1. Organizatorem spacerów jest Gdańska Galeria Miejska. Spacery odbywają się w dniach 20-21 listopada 2015 w ramach festiwalu Narracje.
 2. Udział w spacerach jest bezpłatny.
 3. Na spacery jest wstęp wolny.
 4. Uczestnicy są zobowiązani do przybycia na miejsce zbiórki. Dzieci nie mogą zostać pozostawione bez opieki, muszą uczestniczyć w spacerach z dorosłym opiekunem.
 1. W czasie festiwalu odbędzie się 6 spacerów, w piątek 20 listopada 2015 o godz. 18.10, 18.50 i 19.30 oraz w sobotę 21 listopada 2015 o godz. 18.10, 18.50 i 19.30.
 2. Jednorazowo w spacerze może uczestniczyć do 50 osób. O uczestnictwie decyduje kolejność przyjścia na miejsce zbiórki.
 3. Jeśli na dany spacer przyjdzie grupa większa niż 50 osób, prowadzący mogą przesunąć udział uczestników na kolejny spacer.
 4. Udział w Warsztatach jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku oraz wypowiedzi i ich fragmentów uczestników warsztatów dla celów opublikowania w internetowych i pisemnych publikacjach, informacjach i materiałach promocyjnych oraz na stronach internetowych Organizatorów oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i wypowiedzi lub ich fragmentów w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym warsztaty.
 5. W trakcie trwania Warsztatów uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP oraz stosowania się do wskazań prowadzących i organizatorów.
 6. Organizator ma prawo odwołać zajęcia z ważnych powodów (np. choroba instruktora).
 7. Przybycie na miejsce zbiórki jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 8. Nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować zakazem uczestnictwa w spacerze.

Kontakt

Instytut Kultury Miejskiej

ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk
e-mail: info@narracje.eu · www.ikm.gda.pl

Kontakt dla mediów: marta.bednarska@ikm.gda.pl, tel. 784 594 003

circles1

Narracje 7

Narracje 7