Pomme de Terre

#Diwa_Przewodniczka / #Diwa_Guide, 2015

spacer performatywny

start: Restauracja Perła Bałtyku przy ul. Oliwskiej 65, godz. 20.00

* obowiązują zapisy: edukacja@ggm.gda.pl (decyduje data zgłoszenia)

Ekscentryczna mieszkanka dawnego Nowego Portu powraca po wielu latach w rodzinne strony. W trakcie spotkania opowie o swoich wspomnieniach związanych z Nowym Portem. Podzieli się również refleksjami na temat swoich życiowych przygód i innych ważnych dla niej kwestii. Oprowadzanie zacznie się w piątkowy wieczór, od symbolicznej filiżanki kawy w jej ulubionej niegdyś kawiarni Perła Bałtyku. Następnie, Diwa zaprosi grupę przybyłych na spacer po „jej” zakątkach dzielnicy. Goście będą mogli doświadczyć tego, czy Diwa odnajdzie się w miejscach, które straciły dawny klimat morskiego portu. Portu, w którym słychać było gwar języków z całego świata, a na ulicach można było zobaczyć towary niczym ze statków Magellana… Dla mieszkańców Nowego Portu Diwa była i jest kimś odstającym od normy,. pociągającym, lecz zarazem wykluczonym z życia towarzyskiego, dziwadłem. Pomimo tych okoliczności Diwa chce skonfrontować swoją dzisiejszą obecność z przestrzeniami znanymi z młodości: podwórkami, na których grała w piłkę, bramami, w których paliła ukradkiem papierosy, czy zaułkiem, w którym przeżyła swój pierwszy raz… Zwiedzaniu z Diwą będą też towarzyszyć dźwięki, światła, znaki, które kojarzą się jej z historiami z przeszłości.

Pomme de Terre (ur. 1991) – absolwent filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, student intermediów na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Performer popełniający (nie)świadome błędy, karmiący się ludzkimi reakcjami, które często budzą w nim niestrawność.

REGULAMIN  SPACERÓW

1. Organizatorem spacerów jest Gdańska Galeria Miejska. Spacery odbywają się w dniach 20-21 listopada 2015 w ramach festiwalu Narracje.
2. Udział w spacerach jest bezpłatny.
3. Na spacery jest wstęp wolny.
4. Uczestnicy są zobowiązani do przybycia na miejsce zbiórki.
5. W czasie festiwalu odbędą się 2 spacery, w piątek 20 listopada 2015 o godz. 20:00 oraz w sobotę 21 listopada 2015 o godz. 20:00.
6. Jednorazowo w spacerze może uczestniczyć do 20 osób. O uczestnictwie decyduje kolejność zapisu na spacer.
7. Jeśli na dany spacer przyjdzie grupa większa niż 20 osób, prowadząca może odmówić osobą niezapisanym na spaceru udziału w nim.
8. Udział w spacerze jest równoznaczny z udzieleniem nieodpłatnej zgody na nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wizerunku oraz wypowiedzi i ich fragmentów uczestników spaceru dla celów opublikowania w internetowych i pisemnych publikacjach, informacjach i materiałach promocyjnych oraz na stronach internetowych Organizatorów oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie tego wizerunku i wypowiedzi lub ich fragmentów w związku z jakimkolwiek programem przedstawiającym spacery.
9. W trakcie trwania spacerów uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP oraz stosowania się do wskazań prowadzącej i
organizatorów.
10. Organizator ma prawo odwołać zajęcia z ważnych powodów (np. choroba instruktora).
11. Przybycie na miejsce zbiórki jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
12. Nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować zakazem uczestnictwa w spacerze.

Kontakt

Instytut Kultury Miejskiej

ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk
e-mail: info@narracje.eu · www.ikm.gda.pl

Kontakt dla mediów: marta.bednarska@ikm.gda.pl, tel. 784 594 003

circles1

Narracje 7

Narracje 7