Daniel Knorr

Remote Note, 2015

materializacja

Park Jordanowski, ławka pomiędzy dwoma drzewami

Praca jest przekazem realizowanym na żywo przez osobę przebywającą w innym mieście lub kraju, która pozostaje anonimowa. Osoba ta pochodzi z tego samego kraju, w którym odbywa się wydarzenie, i posługuje się tym samym językiem. W Gdańsku transmisja zostaje zainscenizowana po polsku. Treść przekazu zależy całkowicie od inwencji anonimowego rozmówcy i odwołuje się do jego osobistych doświadczeń oraz najbliższego otoczenia.

Praca dotyka tematu biopolitycznych zmian na świecie, zachodzących w wyniku migracji, i reakcji państw na to zjawisko. Odizolowana od wydarzenia osoba, która mówi o swoim życiu i codziennym doświadczeniu, jest najmniejszą jednostką – pojedynczym człowiekiem – sprawcą i ofiarą w tym samym czasie. Odcięta od miejsca, w którym odbywa się transmisja, zostaje uchwycona w czasie teraźniejszym tego konkretnego miejsca. W Gdańsku anonimowa osoba mówi do publiczności, której nie widzi, i w miejscu, którego wcześniej nie doświadczyła. Transmisja umożliwia publiczności nawiązanie historycznego połączenia pomiędzy głosem a miejscem. Materializacja doświadczenia w konkretnej przestrzeni dokonuje się za pośrednictwem publiczności.

Daniel Knorr (ur. 1968) – pochodzi z Rumunii, ale mieszka w Berlinie. Autor wielu wystaw indywidualnych, m.in.: „La Pietra della Rinascita” w Galerii Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej (Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, GAMeC) w Bergamo; „veni vidi Napoli” w galerii Fonti w Neapolu (2015), „Depression Elevations” w galerii Kayne Griffin Corcoran w Los Angeles (2013), „Explosion” w galerii Kunsthalle Wien (2012), „Awake Asleep” w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie( 2009), „Scherben bringen Glück” w muzeum Fridericianum w Kassel (2008). Reprezentant Rumunii na 51. Biennale w Wenecji (2005). Uczestnik wielu wystaw grupowych. Interesują go język, tożsamość, pamięć kolektywna i wyobrażenia polityczne.

Kontakt

Instytut Kultury Miejskiej

ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk
e-mail: info@narracje.eu · www.ikm.gda.pl

Kontakt dla mediów: marta.bednarska@ikm.gda.pl, tel. 784 594 003

circles1

Narracje 7

Narracje 7