Lisa Torell

Kultura przyjemności Pleasure Culture, 2015

instalacja dźwiękowa, performance, projekcja wideo

przy dawnym Morskim Domu Kultury, ul. Marynarki Polskiej 15 (1A), płot przy promie (1B), zakład zegarmistrza, ul. Wilków Morskich 5 (1C)

Kultura przyjemności łączy ze sobą trzy różne punkty na mapie Nowego Portu – budynek domu kultury, nadbrzeże kanału i zakład zegarmistrza. Poprzez wzajemnie dopełniające się języki: tekst, działanie i obraz, artystka konstruuje opowieść o transformacji miasta i kultury wobec zmieniającego się czasu. Czas, podobnie jak przestrzeń społeczna, ulega deformacji. Przyspiesza lub zwalnia, cofa się lub wybiega do przodu.

Lisa Torell opiera swój przekaz na figurze zegarmistrza, jednego z ostatnich aktywnych w Nowym Porcie rzemieślników. Zegarmistrz jest łącznikiem pomiędzy czasem teraźniejszym, przyszłym a historycznym (utopijnym romantyzmem). Czas wybrzmiewa w odgłosie zegarów, w kontemplacyjnym ruchu znaczącego granice malarza, a także w słowach narratora.

Praca Kultura przyjemności opiera się współczesnym praktykom konsumpcji. W jej odbiór wliczona jest cierpliwość widza i deficytowa dzisiaj „przestrzeń pomiędzy” – przeznaczona na spacer i kontemplację. Artystka podnosi ulegające zniekształceniu wartości, takie jak język i praca będąca wytworem ludzkich rąk. Zadaje pytanie, co robić z czasem w świecie, którego dramaturgia mierzona jest skalą korzyści, obecności i polubień.

Lisa Torell (ur. 1972) – mieszka w Sztokholmie i Tromsø. Studiowała w Umei i Sztokholmie. Zajmuje się przestrzenią publiczną, manifestami kulturalnymi, kwestią indywidualnej i narodowej tożsamości oraz ich reprezentacjami. Pracuje w wielu mediach, publikuje teksty. Zrealizowała m.in. pracę Kamuflaż – terrory codzienności, w której uwidacznia problemy osób pełniących funkcje społeczne tradycyjnie pojmowane jako podrzędne.

Kontakt

Instytut Kultury Miejskiej

ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk
e-mail: info@narracje.eu · www.ikm.gda.pl

Kontakt dla mediów: marta.bednarska@ikm.gda.pl, tel. 784 594 003

circles1

Narracje 7

Narracje 7