Klara Hobza

Z nurtem / Endorsed by the Drift, 2015

zdarzenie

Twierdza Wisłoujście (1A), dawna przepompownia (1B)

Klara Hobza rozciąga swoje działanie pomiędzy historyczną twierdzą Wisłoujście a oddaloną od niej nieczynną stacją przepompowni miejskiej – przestrzeniami, których pierwotne znaczenie uległo na przestrzeni lat deformacji. Twierdza jest martwym pomnikiem przeszłości i turystyczną atrakcją, a stacja przepompowni miejskiej popada w ruinę. Za pomocą tajemniczych nocnych aktywności obie przestrzenie ożywają i nawiązują ze sobą kontakt, wysyłając zaszyfrowany kodem Morse’a komunikat. Twierdza i stacja zaczynają od tych samych słów, jednak to twierdza narzuca treść swoją oficjalną, przejrzystą, historyczną narracją. Stacja próbuje się dostosować, ale z czasem – pobudzana podziemnym nurtem – wyłamuje się. Robotnicy nadający komunikat w stacji nadal usiłują wykonywać swoją pracę zgodnie z narzuconym przez twierdzę scenariuszem, jednak zmagania ostatecznie ich wyczerpują.

Klara Hobza krzyżuje wątki i języki, przesuwa fragmenty rzeczywistości i splata je w nowe konfiguracje, tworząc oparte o absurd zdarzenia. W luźno zarysowanej sytuacji zostawia przestrzeń na nieprzewidywalność i niepowodzenie. Osobliwy charakter działań Hobzy wynika z uważnej obserwacji lokalnie osadzonej realności. Artystka w humorystyczny sposób dotyka kwestii oficjalnych oraz alternatywnych przekazów, ukrytych aktywności i cyrkulacji energii, deficytów, pracy i postępu.

Klara Hobza (ur. 1975) – obecnie mieszka w Berlinie, wcześniej w Nowym Jorku, stypendystka Niemieckiej Wymiany Akademickiej (DAAD). Zajmuje się rzeźbą, wideo, fotografią, rysunkiem, a także performance’em i sztuką konceptualną. W swoich wieloletnich projektach (Diving through Europe, 2010–2040) konfrontuje się z zadaniami, które realizuje z ogromną precyzją i determinacją, choć wydają się one absurdalne i obsesyjne. Zajmują ją kwestie komunikacji, bliskości i alienacji. Uczestniczka wystawy „Who makes Europe” w Gdańskiej Galerii Miejskiej.

Kontakt

Instytut Kultury Miejskiej

ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk
e-mail: info@narracje.eu · www.ikm.gda.pl

Kontakt dla mediów: marta.bednarska@ikm.gda.pl, tel. 784 594 003

circles1

Narracje 7

Narracje 7