Anu Vahtra

Pod ścianą. Pamięć ślepiej uliczki / On the Fence: Memories of a Dead End, 2015

projekcja wideo

ekran przy ul. Solec

Anu Vahtra spaceruje wzdłuż ogrodzeń w Nowym Porcie. Próbuje patrzeć na fragmentaryczny krajobraz znajdujący się po drugiej stronie poprzez szczeliny, dziury i metalowe pręty. Wideo Pod ścianą. Pamięć ślepej uliczki składa się z zapętlonych ruchomych bądź statycznych obrazów płotów i ogrodzeń, które artystka nawarstwia, multiplikuje, fragmentaryzuje i deformuje. Powstaje wideo-kolaż, który odnosi się do niekompletności postrzegania i pamiętania miejsc, jest też próbą wypełnienia pustych, pozbawionych swoich funkcji przestrzeni nową treścią. Wyświetlane w ślepym zaułku na ulicy Solec obrazy stanowią zarówno cytat z otaczającej rzeczywistości miejskiej, jak i symboliczne przesunięcie znaczeń w obrębie zastanej sytuacji, swoiste „wybrzuszenie” realności. Praca jest równocześnie próbą uchwycenia panoramy krajobrazu miejskiego na płaskiej powierzchni ekranu. Artystka obsadza widza w roli spacerowicza, który „skoro sens tego, co widzi, jest niedopowiedziany, (…) może puścić wodze fantazji” (Z. Bauman).

Anu Vahtra (ur. 1982) – mieszka w Tallinie (Estonia). Absolwentka Estońskiej Akademii Sztuk (Eesti Kunstiakadeemia) w Tallinie i Akademii Gerrita Rietvelda (Gerrit Rietveld Academie) w Amsterdamie. Studiowała też na Akademii Sztuki i Projektowania (Kunst- og designhøgskolen i Bergen) w Norwegii. Od 2004 roku brała udział w wielu wystawach i współpracowała z artystami z różnych dziedzin. W swoich pracach koncentruje się przede wszystkim na fotografii i wielkich instalacjach poruszających temat przestrzeni i jej charakteru, a także granicy pomiędzy drugim i trzecim wymiarem. Laureatka Köler Prize (2015), przyznawanej przez Muzeum Sztuki Współczesnej Estonii (Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum), nominowana też do Sadolin Art Prize (2014) i Kristjan Raud Award (2015).

Kontakt

Instytut Kultury Miejskiej

ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk
e-mail: info@narracje.eu · www.ikm.gda.pl

Kontakt dla mediów: marta.bednarska@ikm.gda.pl, tel. 784 594 003

circles1

Narracje 7

Narracje 7