Contact

Instytut Kultury Miejskiej / City Culture Institute

Długi Targ 39/40 street, Gdańsk
e-mail: www.ikm.gda.pl

Media Contact: marta.banka@ikm.gda.pl, tel. 784 594 003

Narracje 9

Narracje 9