Contact

Instytut Kultury Miejskiej

Długi Targ str. 39/40, Gdańsk
e-mail: info@narracje.eu · www.ikm.gda.pl

Media contact: marta.bednarska@ikm.gda.pl, tel. 784 594 003

Contact

Instytut Kultury Miejskiej

Długi Targ str. 39/40, Gdańsk
e-mail: info@narracje.eu · www.ikm.gda.pl

Media contact: marta.bednarska@ikm.gda.pl, tel. 784 594 003

circles1

Narracje 7

Narracje 7