Kijek+Adamski (Katarzyna Kijek + Przemysław Adamski)


wrzosowisko

wideo HD, 2014

Artystyczny duet Kijek+Adamski w swojej realizacji odnosi się bezpośrednio do miejsca, w którym jest ona prezentowana. Autorzy przywołują lokalną siatkę ulic w formie pruskiego muru, silnie konotującego bezwzględny cywilizacyjny ordnung. Mapa w powolnym procesie wzrostu pochłaniana jest przez wrzosowisko, w wielu kulturach utożsamiane z miejscem magicznym. Geometryczna, chłodna i statyczna kompozycja przeobraża się w piękny, organiczny, ruchomy obraz. Sami artyści nazywają to symulacją powtórnego przejęcia tego kawałka miasta przez roślinę, która dała początek nazwie dzielnicy. Natura magicznie zatacza koło.
Cykl przemian symbolicznie zaprezentowany przez artystów nie jest jedynie odległą, artystyczną wizją. Ten proces trwa nieustannie. Łatwiej dostrzegamy zmiany rewolucyjne, jak wyburzanie budynków i powstawanie w ich miejsce nowych ulic i budowli, niż powolny cykl, w którego kręgu znajduje się zarówno przyroda, jak i cywilizacja.

Kijek+Adamski (Katarzyna Kijek + Przemysław Adamski)
Katarzyna Kijek ur. 1981, mieszka i pracuje w Warszawie
Przemysław Adamski ur. 1980, mieszka i pracuje w Warszawie

Kijek+Adamski to artystyczny duet, który w swojej twórczej praktyce posługuje się głównie wideo, animacją i grafiką. Na przecięciu tych mediów tworzą również wideoklipy (m.in. dla takich artystów jak Tomasz Stańko, Brodka, Pezet, We Cut Corners), które były wielokrotnie nagradzane w kraju i za granicą (m.in. w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Francji).
Oboje artyści studiowali zarówno na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, jak i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.