Instytut Kultury Miejskiej
Długi Targ 39/40, Gdańsk | tel. 58 760 72 16 | e-mail: ikm@ikm.gda.pl | www.ikm.gda.pl

Gdańska Galeria Miejska
ul. Piwna 27/29, 80-831 Gdańsk | tel. 58 682 00 93 | e-mail: office@ggm.gda.pl | www.ggm.gda.pl

ZESPÓŁ REALIZUJĄCY FESTIWAL
Marta Bednarska, Sebastian Bednarek, Iwona Bigos, Natalia Cyrzan, Dwie Ole, Ola Halicka, Łukasz Farysej, Sabina Klechowicz, Bogna Kociumbas, Krzysztof Kowalczyk, Ewa Lewandowska, Patrycja Ryłko, Aleksandra Szymańska, Joanna Weltrowska, Bartosz Więcławski, Adam Witkowski, Ania Witkowska

Tłumaczenia Łukasz Mojsak

Projekty graficzny Ania Witkowska

Specjalne podziękowania:
Pracownicy Politechniki Gdańskiej, Nowa Synagoga, Rada Dzielnicy Wrzeszcz Górny, Ewa Hope, Filip Józefowicz, Lidka Makowska, Jakub Szczepański.

Zdjęcia: Michał Szlaga oraz dzięki uprzejmości artystów.

Gdańsk Gdańsk
dev: fry.li