Zorka Wollny, Andrzej Wasilewski

VOX POPULI
instalacja, cewka Tesli, głosy mieszkańców Biskupiej Górki, 2016

współpraca: Stowarzyszenie WAGA
lokalizacja: Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Na Stoku 43
(instalacja działa przez 15 minut o każdej pełnej godzinie)

Punktem wyjścia realizacji był warsztat, który we współpracy ze Stowarzyszeniem WAGA artystka Zorka Wollny przeprowadziła z grupą mieszkańców Biskupiej Górki. Artystka poprosiła uczestników o sformułowanie dwóch hasłowych wypowiedzi. Pierwsza była próbą nazwania tego, co mieszkańcy najbardziej cenią w Biskupiej Górce – tego, co czyni tę dzielnicę wyjątkowym i dobrym miejscem do życia. Tematem drugiej wypowiedzi były kwestie, które mieszkańcom dzielnicy przeszkadzają i które pragnęliby zmienić.

W ramach warsztatu artystka pracowała z uczestnikami nad artykulacja ich poglądów za pomocą głosu. Jak wypowiedzieć swoje sądy? Wykrzyczeć, wyskandować, wyśpiewać? Wollny oferowała swoje doświadczenie performerki i wokalistki w nadawaniu formy temu, co mamy do wyrażenia – w czynieniu tego, co mamy do przekazania słyszalnym.

Podczas NARRACJI dokonane w czasie warsztatów nagrania głosów mieszkańców dzielnicy odtwarzane są na aparacie dźwiękowym, który we współpracy z Wollny zbudował artysta Andrzej Wasilewski. Urządzenie zostało skonstruowane na bazie cewki Tesli – transformatora powietrznego wytwarzającego napięcie elektryczne rzędu milionów woltów. W projekcie VOX POPULI, aparat wykorzystywany jest jako „wzmacniacz” głosu mieszkańców Biskupiej Górki; ich słowa są nie tylko słyszalne, ale nabierają mocy milionów woltów i ukazują się naszym oczom pod postacią błyskawic.

 

Zorka Wollny (1980) – artystka wizualna, performerka, wokalistka. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W swoich realizacjach używa szerokiego wachlarza środków: od wideo, przez performatywne działanie, głos, muzykę, parateatralne inscenizacje i choreografię. Interesują ją kody kulturowe, elementarne zachowania i gesty w ramach przyjętych konwencji oraz relacja pomiędzy antropologiczną obserwacją a możliwościami ekspresji. Jest uważną obserwatorką społecznych mechanizmów i krytyczną uczestniczką życia codziennego. Narzędzi performatywnych, takich jak głos, śpiew, taniec czy choreografia, używa do rozpoznania, opisu oraz twórczej dekonstrukcji układów relacji międzyludzkich. Wollny jest wykładowczynią Akademii Sztuki w Szczecinie, mieszka i pracuje w Berlinie.

Andrzej Wasilewski (1975) – artysta wizualny, absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Cechą charakterystyczną sztuki Wasilewskiego jest technologiczna forma, przekazująca treści o humanistycznym i krytycznym wydźwięku (politycznym, społecznym, ekologicznym, katastroficznym). Artysta poddaje w wątpliwość status quo panujące w oficjalnej ikonografii mediów, a także w obszarach związanych z tzw. kulturą wysoką, w zestawieniu z mniej usankcjonowanym przekazem gier komputerowych, cyberpunkiem, estetyką subkulturową, związaną np. z ruchami anarchistycznymi. Tworzy instalacje, obiekty, wideo oraz dźwięk(i).

 

Kontakt

Instytut Kultury Miejskiej

ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk
e-mail: info@narracje.eu · www.ikm.gda.pl

Kontakt dla mediów: marta.bednarska@ikm.gda.pl, tel. 784 594 003

 
Narracje 8

Narracje 8