Piotr Wysocki i Dominik Jałowiński

RUN FREE
wideo, 2013

lokalizacja: ściana budynku, Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Na Stoku 43 (dojście od strony ul. Salwator)

Run Free to opowieść o spotkaniu dwóch miejskich „plemion”: policjantów z oddziałów prewencji oraz młodych ludzi uprawiających freerun – ekstremalną wersję parkoura. W oczach policji ci chłopcy są tak zwaną trudną młodzieżą, dresiarzami i chuliganami. Dla parkourowców freerun jest czymś więcej niż sportem ekstremalnym; umiejętności parkourowe pomagają im w ucieczkach przed stróżami prawa.

W 2013 Piotr Wysocki i Dominik Jałowiński doprowadzili do spotkania policjantów i parkourowców. Przekonali obie grupy, aby przełamały wzajemną niechęć i wzięły udział we wspólnym warsztacie. Uczestnicy mieli za zadanie opracować układ choreograficzny oparty z jednej strony na formacjach  taktycznych używanych przez policję podczas akcji pacyfikacyjnych, z drugiej na umiejętnościach parkourowców w pokonywaniu barier i przeszkód.

Warsztat, w ramach którego udało się przekuć antagonizm we wspólne twórcze działanie, miał miejsce w Radomiu. Kontekstem dla projektu Wysockiego i Jałowińskiego była pamięć o brutalnie stłumionych przez milicję protestach robotniczych w tym mieście w 1976 roku. Problem, którego dotknęli artyści, ma jednak charakter uniwersalny. Jest nim konflikt między porządkiem władzy i stojącym na jego straży policyjnym aparatem przymusu, a ludzką potrzebą wolności. Ta kwestia pozostaje aktualna również na Biskupiej Górce: dzielnicy, której mieszkańcy żyją w cieniu niedostępnej policyjnej twierdzy. Policja i mieszkańcy funkcjonują w tym samym miejscu, ale w dwóch różnych światach. Wysocki i Jałowiński pokazują, że przekroczenie dzielących je granic jest trudne, ale możliwe.

 

Piotr Wysocki (1976) przed studiami artystycznymi był aktywistą ekologicznym; mieszkał w sercu puszczy Drawieńskiego Parku Narodowego. W 2008 roku skończył malarstwo na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jest artystą wizualnym, twórcą wideoinstalacji, happeningów i performansów. Jego głównym polem działania są złożone projekty z pogranicza sztuki i filmu dokumentalnego, które służą artyście za narzędzie poznawania ludzkich problemów, i przedstawiania ich w kontekście politycznych, społecznych i egzystencjalnych uwarunkowań.

Dominik Jałowiński (1983) to absolwent malarstwa na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Malarz i performer, autor murali i akcji w przestrzeni publicznej.

Kontakt

Instytut Kultury Miejskiej

ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk
e-mail: info@narracje.eu · www.ikm.gda.pl

Kontakt dla mediów: marta.bednarska@ikm.gda.pl, tel. 784 594 003

 
Narracje 8

Narracje 8