Olaf Brzeski

POWRÓT KRÓLEWICZA
beton, stal, 2016

lokalizacja: schody (wejście na łuku ul. Biskupiej)

Biskupią Górkę opisujemy metaforą Królestwa, a każde królestwo powinno mieć królewicza. Zdarza się, że królewicz jest zarazem jednym z młodych książąt nocy, bohaterem łotrzykowskiej opowieści, prawdziwym synem marnotrawnym. Na takiego właśnie królewicza czeka bohaterka pracy Olafa Brzeskiego. Modelką rzeźby była matka artysty, ale przedstawiona postać ma również bardziej uniwersalne, alegoryczne oblicze. To figura mitologiczna, królowa-matka, królowa-lwica z Biskupiej Górki. Brzeski umieścił ją tam, gdzie kończą się ulice i zaczyna droga do lasu. Lwica nie śpi, czuwa na skraju dzielnicy, wypatrując powrotu swego królewicza.

 

Olaf Brzeski (1975) – rzeźbiarz, absolwent Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Rzeźba warsztatowa, praca z fizyczną materią (ceramiką, glina, szczególnie metalem) znajduje się w centrum praktyki artysty, choć Brzeski poszerza pole tradycyjnej rzeźby o innowacyjne interpretacje klasycznych technik oraz film. Niemożliwą do przecenienia rolę w jego twórczości odgrywa rysunek. Brzeski rein­ter­pretuje tradycję i możliwości rzeźby z niezwykłą wyobraźnią. Interesuje go zarówno jej materialny wymiar – ciężar, masa, fak­tura – jak i czysta potencjalność; możliwość lub niemożliwość opisania zjawisk lub historii za pomocą kon­kret­nej materii. Szereg prac artysty odnosi się też wprost do figury ludz­kiej, określając jednak nie tyle jej fizyczny, co emocjonalny wymiar.

Kontakt

Instytut Kultury Miejskiej

ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk
e-mail: info@narracje.eu · www.ikm.gda.pl

Kontakt dla mediów: marta.bednarska@ikm.gda.pl, tel. 784 594 003

 
Narracje 8

Narracje 8