Martyna Jastrzębska

WOLNO NAM KOCHAĆ
obiekt, 2016

lokalizacja: zieleniec, okolice al. Armii Krajowej  

Na dobre i złe, Biskupia Górka to osobne terytorium, miasto w mieście. Główna narracja topografii Gdańska się tu urywa; Biskupia Górka opowiada własną historię. Na poziomie alegorycznym dzielnica jest Królestwem, mikrokosmosem w makrokosmosie metropolii.

Każde Królestwo wytycza swoje granice. Z jednej strony, naturalnymi granicami Biskupiej Górki są wielopasmowe trasy szybkiego ruchu, a z drugiej – ogródki działkowe przechodzące w gąszcz dzikiej zieleni; przyroda wespół z system komunikacyjnym Gdańska decydują o izolacji dzielnicy, która odgrodzona od miasta zwraca się ku samej sobie.

Martyna Jastrzębska wyostrza faktyczną izolację Biskupiej Górki od reszty Gdańska i przenosi ją na poziom symboliczny. W miejscu, które intuicyjnie odbiera się jako „bramę” do dzielnicy, artystka stawia betonowy słup graniczny. Mijając go, wkraczamy na inne terytorium.

Słupy graniczne są znakami podziałów. „Królestwa” pilnie strzegą swoich granic, niejednokrotnie przelewając krew poddanych w imię obrony terytorium przed Innymi. Słup postawiony przez Jastrzębską, zamiast godła czy innego emblematu, opatrzony jest jednak tekstem. Wolno nam kochać, pisze artystka na granicy Biskupiej Górki czcionką inspirowaną niemiecką szwabachą – i uzupełnia to hasło współrzędnymi geograficznymi dzielnicy. W intencji artystki przywołanie miłości redefiniuje symbolikę podziału i bariery, która jest istotą granic. Znak graniczny postawiony przez Jastrzębską nie tyle oddziela, co wprowadza.

 

Martyna Jastrzębska (1987) – artystka intermedialna, absolwentka i doktorantka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, pracuje jako asystentka w katedrze Intermediów. Ważnym kierunkiem jej dotychczasowych i aktualnych działań jest nadawanie nowych kontekstów symbolom i przedmiotom obecnym w powszechnej percepcji oraz praca z pojęciem tożsamości i pamięci. Laureatka NES Artist Residency Iceland na 2017 rok.

Kontakt

Instytut Kultury Miejskiej

ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk
e-mail: info@narracje.eu · www.ikm.gda.pl

Kontakt dla mediów: marta.bednarska@ikm.gda.pl, tel. 784 594 003

 
Narracje 8

Narracje 8