Marta Kawecka, Rafał Smoliński

DROGA
animacja poklatkowa, kolaż, interwencja w przestrzeń Biskupiej Górki, 2016

lokalizacja: ściana kamienicy, ul. Biskupia 21

Punktem wyjścia realizacji Marty Kaweckiej i Rafała Smolińskiego były warsztaty przeprowadzone przez artystów we współpracy z Fundacją Pasja i Życie z dziećmi z dzielnicy. Twórcy projektu zaprosili dzieci, aby wprowadziły ich do swojej Biskupiej Górki, pokazały ważne dla siebie miejsca i wiodące do nich drogi. Ze swej strony artyści zaproponowali pomoc w mapowaniu tego alternatywnego „Królestwa”. Podstawowym środkiem do realizacji przedsięwzięcia stała się animacja poklatkowa. Kawecka i Smoliński pomogli dzieciom opanować to narzędzie, aby wspólnie stworzyć filmowy kolaż – wizualny opis Biskupiej Górki doświadczanej i przeżywanej przez jej najmłodszych mieszkańców. Obecne w przestrzeni dzielnicy odciski dłoni i rysunki są śladami wspólnej eksploracji, zakreśleniem granic terytorium wypełnionego emocjami. Droga to rzecz nawiązująca do sytuacjonistycznej psychogeografii, w której kartografia definiowana jest przez subiektywne doświadczenie, a miejsca można uznać za własne nie wtedy, kiedy się je posiada, lecz kiedy się je przeżywa.

 

Marta Kawecka (1983) – artystka wizualna, Absolwentka malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina oraz kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się malarstwem, a także działaniami z pogranicza różnych dyscyplin, jak instalacje dźwiękowe, animacje, projekty społeczne, multimedialne. Brała udział w licznych wystawach, a także interdyscyplinarnych projektach jak Flash Mob Orchestra, Otwarta Ząbkowska, Open Space w Hagen, 291., Dynamika Chaosu w Warszawie i Berlinie.

 

Rafał Smoliński (1974) – muzyk, artysta interdyscyplinarny Jako realizator nagrań, muzyk i producent współpracował z takimi wykonawcami jak: Michał Urbaniak, Tadeusz Sudnik, Włodek „Kinior” Kiniorski, VocColours, Janusz Smyk, Marcin Albert Steczkowski, Muchomory, Re:Minders. Poszukiwania metod nietypowego wykorzystania podstawowego instrumentu, jakim jest gitara basowa, zaprowadziły go do świata eksperymentów sonorystycznych oraz nagrań terenowych (od 2010 roku prowadzi studio mobilne MixAge). Twórca 16-osobowego projektu Flash Mob Orchestra (improwizowany taniec, muzyka, wizualizacje, scenografia), gdzie zainteresował się również pozamuzycznymi formami ekspresji.

Kontakt

Instytut Kultury Miejskiej

ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk
e-mail: info@narracje.eu · www.ikm.gda.pl

Kontakt dla mediów: marta.bednarska@ikm.gda.pl, tel. 784 594 003

 
Narracje 8

Narracje 8