Honorata Martin

ŚCIANA
obecność, obiekt, prace plastyczne, 2016

lokalizacja: okolice ul. Na Stoku 48

Na zaproszenie do udziału w NARRACJACH na Biskupiej Górce, Honorata Martin nie zareagowała propozycją jeszcze jednego obiektu, projekcji czy instalacji. Z takich właśnie realizacji składa się większa część narracji festiwalu; poprzez swoje prace i interwencje w przestrzeń dzielnicy, artyści opowiadają ją. Jednocześnie przeszłość i teraźniejszość Biskupiej Górki tworzy ramę i kontekst dla ich poczynań. Jeżeli artyści są tu obecni, to za pośrednictwem swoich realizacji. Honorata Martin odwróciła tę relację; zamiast obecności pracy, zaproponowała własną obecność. Na początku października artystka zaczęła przychodzić na Biskupią Górkę, aby spędzać czas w dzielnicy. Nie miała z góry opracowanego scenariusza swojej obecności ani gotowej odpowiedzi na pytanie, co mogłaby zrobić i do czego być potrzebna artystka w tym miejscu. Zamierzała raczej poświęcić temu miejscu czas, a także dać się zauważyć mieszkańcom. Biskupia Górka to kameralna dzielnica, obca osoba, która „kręci się” tu bez wyraźnego celu, szybko rzuca się w oczy. Jeżeli ktoś mimo tego nie zwracał na artystkę uwagi, nie zabiegała o nią. Jeżeli ktoś chciał z Honoratą rozmawiać, podejmowała rozmowę. Dalsze posunięcia – wykonane w czasie spędzonym na Biskupiej Górce rysunki, decyzja o budowie muru u szczytu schodów prowadzących do dzielnicy – są tylko konsekwencją obecności artystki w tym miejscu.

 

Honorata Martin (1984) – malarka, performerka, artystka multimedialna. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, studiowała także na Marmara University w Istambule. Martin sięga po różne formy wypowiedzi (malarstwo, rysunek, wideo, performans, rzeźba); podstawą jej twórczości jest jednak bezpośrednie doświadczenie. Podążając za nim, artystka wykracza poza instytucjonalne ramy sztuki, stara się usunąć barierę jaką między twórca a odbiorcą (i światem) wnoszą takie pojęcia jak „dzieło sztuki” czy „wystawa”. Interesują ją silne emocje jakie towarzyszą pokonywaniu własnych ograniczeń i lęków, szukanie granic wytrzymałości psychicznej, fizycznej i emocjonalnej; w konsekwencji niektóre jej performatywne działania przybierają ekstremalną i ryzykowną postać. Rozpoczynając procesy twórcze, często świadomie unika projektowania ich finalnych rezultatów, aby nie zmykać się na przeżywanie tego co nieprzewidziane, ale prawdziwe.

Kontakt

Instytut Kultury Miejskiej

ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk
e-mail: info@narracje.eu · www.ikm.gda.pl

Kontakt dla mediów: marta.bednarska@ikm.gda.pl, tel. 784 594 003

 
Narracje 8

Narracje 8