Grzegorz Kozera

CUD ŁOMU
cmentarne kwiaty, wydawnictwo, tekst, interwencja w przestrzeń publiczną, narracja, 2016

lokalizacja: początek – Punkt Informacyjny w Kościele Zielonoświątkowym, ul. Mennonitów 2

Grzegorz Kozera w narrację Biskupiej Górki wplata wątek, który jest opartą na faktach spekulacją. Umieszcza też w przeszłości dzielnicy historycznego bohatera, który – o ile nam wiadomo – na Biskupiej Górce nie był, ale przecież mógł tu zawędrować. Tą postacią jest enfant terrible fran­cuskiej literatury, Jean Genet (1918 – 1986). Pisarz i dramaturg, owiany sławą skandalisty, włóczęgi i złodzieja, po latach spędzonych w sierocińcach i poprawczakach i Legii Cudzoziemskiej, wyruszył 1936 roku w awanturniczą wędrówkę po Europie, na której kładł się już długi cień faszyzmu i nadchodzącej wojny. Ocierając się o świat homoseksualnej prostytucji i wię­zień dotarł m.in. do Katowic. Tyle mówi oficjalna wersja, a właściwie autokreacja samego Geneta, którą przedstawił w Dzienniku złodzieja. Jaką mamy jednak gwarancję, pyta Kozera, że ze Śląska powrócił bezpośrednio do Francji?

Artysta proponuje, abyśmy wyobrazili sobie, że Genet udał się do Gdańska. W tym scenariuszu pisarza przyciąga wieść o planowanej na Biskupiej Górce budowie schroniska dla chłopców imienia Pau­la Benecke, gdańskiego korsarza, który zrabował dla miasta Sąd Osta­teczny Memlinga…

Genet był mistyfikatorem jakich mało. Kozera idzie za jego przykładem, prokurując ślady obecności pisarza na Biskupiej Górce. Trasę hipotetycznej pielgrzymki Geneta wyznaczają cmentarne, sztuczne kwiaty, które artysta pilnie zbiera na różnych nekropoliach. Swoją spekulację Kozera rozwija w specjalnej gazetce, która jest rodzajem scenariusza, do uruchomienia w wyobraźni uczestników festiwalu. Erotyka, zakazane fantazje, apokryfy, awanturnictwo, korsarstwo, faszyzm, alegorie, kwieciste metafory w Genetowskim stylu i aluzje do jego książek – to wszystko splata się w tej historii, a postać Geneta służy za katalizator uruchamiający ciągi skojarzeń, które rzucają nowe światło na Biskupią Górkę. Jeżeli Genet nigdy w te strony nie zawitał, to bez wątpienia powinien był się tu pojawiać. Kozera środkami artystycznymi uzupełnia lukę w dziejach dzielnicy, która aż się prosi, by opowiedzieć ją w Genetowskim językiem.

 

Grzegorz Kozera (1983) – malarz i twórca kolaży, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Otrzymał dyplom z wyróżnieniem rektorskim w Pracowni Przestrzeni Malarskiej prof. Leona Tarasewicza i dr. Pawła Susida na Wydziale Nowych Mediów i Scenografii (2011). Ukończył także Wydział Historii Sztuki, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2008). Był m.in dwukrotnym stypendystą Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (2014, 2016) oraz został wyróżniony na konkursie 42. Biennale Malarstwa Bielska Jesień w 2015 roku.

Kontakt

Instytut Kultury Miejskiej

ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk
e-mail: info@narracje.eu · www.ikm.gda.pl

Kontakt dla mediów: marta.bednarska@ikm.gda.pl, tel. 784 594 003

 
Narracje 8

Narracje 8