Dagmara Pochyła

PIĘKNE WIDMO
instalacja site-specific, 2016

lokalizacja: zieleniec (dojście przez podwórko przy ul. Biskupiej 4)

Po II wojnie światowej w Polsce wykonano tylko trzy publiczne egzekucje na zbrodniarzach wojennych. Jedna z nich odbyła się na Biskupiej Górce, na placu przy ulicy Pohulanka. 4 lipca 1946 roku na szubienicach zawisło jedenaścioro oprawców z obozu koncentracyjnego Stutthof. Przyglądało się temu 200 tysięcy osób.

Wśród straconych była Jenny-Wanda Barkmann, sadystyczna nadzorczyni z obozu, zwana „Pięknym Widmem”. Po ogłoszeniu wyroku stwierdziła: Życie rzeczywiście jest przyjemnością, a przyjemności zwykle trwają zbyt krótko.

Podążając tropem narracji rozwijanej przez Biskupia Górkę, Dagmara Pochyła nawiązuje do tamtych wydarzeń. Uwagę artystki przykuły archiwalne zdjęcia szubienic – prostota i obiektywnie neutralny charakter ich formy. Gdyby pozbawić je kontekstu, te formy mogą wskazywać inne funkcje niż oryginalnie pełniły. Tak właśnie dzieje się w Pięknym widmie. Pochyła na szkielecie szubienicy buduje instrument perkusyjny i zaprasza publiczność, aby wydobyć z niego dźwięk. Jest to echem innego spektaklu, w którym również brała udział publiczność – widowiska łączącego przemoc i sprawiedliwość oraz dwuznaczną przyjemność z obserwowania, jak jest ona wymierzana.

 

Dagmara Pochyła (1983) jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej wczesne prace skupiały się na nowych mediach i wywieranym przez nie wpływie na formy komunikacji międzyludzkiej. Performanse artystki poruszały temat relacji między indywidualnością, a intuicyjnie odbieraną jednością świata, współzależnością istnień. Obecne w jej twórczości są też wątki równoległości i dwoistości, zaburzenia percepcji miejsca i czasu, próby ujęcia stanów „pomiędzy”. Artystkę interesują wątki przypisywane rozważaniom posthumanistów. W swoich realizacjach posługuje się głównie mediami wideo, instalacją i performansem.

Kontakt

Instytut Kultury Miejskiej

ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk
e-mail: info@narracje.eu · www.ikm.gda.pl

Kontakt dla mediów: marta.bednarska@ikm.gda.pl, tel. 784 594 003

 
Narracje 8

Narracje 8