fot. Stan Barański

Kuratorzy

 

Karina Kottová (ur. 1984) zajmuje się kuratorowaniem i teorią sztuki współczesnej. Ukończyła studia licencjackie na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Karola w Pradze po czym zdobyła tytuł magistra na kierunku Art and Heritage: Policy, Management and Education Uniwersytetu w Maastricht w Holandii. W 2015 roku obroniła pracę doktorską Instytucja i odbiorca na Uniwersytecie T. G. Masaryka w Brnie. Mieszka w Pradze, gdzie obecnie jest dyrektorką Towarzystwa Jindřicha Chalupeckiego. Karina była również współinicjatorką INI Project. W swojej praktyce kuratorskiej interesuje się psychologicznym i emocjonalnym wpływem na współczesne socjopolityczne tendencje oraz teorią feminizmu, a zwłaszcza subwersywnym potencjałem kategorii feministycznych, takich jak empatia, irracjonalność czy intuicja. Praktykuje pole dance i jest szczęśliwą mamą czteroletniego Borzywoja.

 

Piotr Sikora (ur. 1986) jest krytykiem i kuratorem sztuki współczesnej. Absolwent Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra.W swoich projektach wystawienniczych często odnosi się do tematów polityki tożsamościowej, stereotypów i uprzedzeń związanych z regionem Europy Środkowo-Wschodniej. Jego praktyka kuratorska skupia się na opracowywaniu metod dekonstrukcji wielkich narracji w oparciu o pojęcia ironii, przejaskrawienia oraz prowokacji. Mieszka w Pradze. Pracuje jako kurator programu rezydencji artystycznych w MeetFactory, gdzie zainicjował program The New Dictionary of Old Ideas. Wykłada na Anglo-American University w Pradze. Zapalony gracz w polo na rowerze. Tata wspomnianego już Borzywoja.

 

Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
Gdańsk
www.ikm.gda.pl

Kontakt dla mediów:
martyna.gutowska@ikm.gda.pl
tel. 784 594 003

Instytut Kultury Miejskiej Miasto Gdańsk GGM
Narracje #12

narracje #12