con
tact

Instytut Kultury Miejskiej / City Culture Institute

Długi Targ 39/40 street, Gdańsk
e-mail: www.ikm.gda.pl

Media Contact: marta.banka@ikm.gda.pl, tel. 784 594 003

Instytut Kultury Miejskiej
Długi Targ 39/40, Gdańsk
www.ikm.gda.pl

Contact for media:
marta.banka@ikm.gda.pl
tel. 784 594 003

Instytut Kultury Miejskiej Miasto Gdańsk
Narracje 10

Narracje 10