na
rra
cje
#10
16-17
November 2018
Gdańsk-Oliwa
curator: Piotr Stasiowski
The silent suns were like
a giant zenith of a song

Instytut Kultury Miejskiej
Długi Targ 39/40, Gdańsk
www.ikm.gda.pl

Contact for media:
marta.banka@ikm.gda.pl
tel. 784 594 003

Instytut Kultury Miejskiej Miasto Gdańsk
Narracje 10

Narracje 10