Instytut Kultury Miejskiej | City Culture Institute
Długi Targ 39/40, Gdańsk | tel. 58 760 72 16 | e-mail: ikm@ikm.gda.pl | www.ikm.gda.pl

Gdańska Galeria Miejska | Gdańsk City Gallery
ul. Piwna 27/29, 80-831 Gdańsk | tel. 58 682 00 93 | e-mail: office@ggm.gda.pl | www.ggm.gda.pl

NARRACJE TEAM
Marta Bednarska, Sebastian Bednarek, Iwona Bigos, Natalia Cyrzan, Dwie Ole, Ola Halicka, Łukasz Farysej, Sabina Klechowicz, Bogna Kociumbas, Krzysztof Kowalczyk, Ewa Lewandowska, Patrycja Ryłko, Aleksandra Szymańska, Joanna Weltrowska, Bartosz Więcławski, Adam Witkowski, Ania Witkowska

Special thanks to:
Employees of the Gdansk University of Technology, New Synagogue, Board of the Wrzeszcz Górny District, Ewa Hope, Filip Józefowicz, Lidka Makowska, Jakub Szczepański.

Translation Łukasz Mojsak

Graphic Design Ania Witkowska

Photographs courttesy of artists, Michał Szlaga

Gdańsk Gdańsk
dev: fry.li