Henryk Glaza, Paweł Seroka [Dom Kultury +]

„Spacer” |  video

lokalizacja: ściana w podwórku, ul. Angielska Grobla 10B-12

 

„Spacer” pokaże publiczności Festiwalu obszar Długich Ogrodów widziany z innej perspektywy – widziany oczami jego mieszkańców. Każde podwórko, ogródek, budynek wypełnione są znaczeniami, które nadają miejscom żyjący tu ludzie. Te znaczenia zaś mają swoje źródła we wspomnieniach, prywatnych historiach, które z jakichś niewytłumaczalnych powodów przetrwały w pamięci.

Film powstał przy współpracy z młodymi filmowcami z grupy The Montaż. Fragmenty animacji rysunkowej przedstawiające najważniejsze elementy każdej z opowieści wykonał Henryk Glaza.

 

Projekt zrealizowany w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne