Zespół

PRODUKCJA
główna producentka: Joanna Weltrowska (IKM)
zespół IKM: Marta Cyrson, Agnieszka Wojkowska, Sandra Żbikowska
zespół GGM: Agnieszka Baaske, Jagoda Łukomska, Piotr Grdeń, Jakub Łapawa

koordynacja przewodników: Kora Kowalska, Dagmara Stykuć
punkt info: Agata Majewska, Monika Masalon
koordynacja dostępności: Monika Masalon
edukacja: Ksienia Krushevska, Weranika Wasilionak

 

PROMOCJA
zespół IKM: Marta Bańka, Arkadiusz Stawicki, Karolina Zabrocka
GGM: Justyna Majzel-Zacha

redakcja, opracowanie i koordynacja tekstów, strona www: Ola Halicka
tłumaczenia: Aleksandra Szkudłapska (j. angielski), Marta Zwarycz (j. ukraiński)
projekty graficzne: Agata Biskup
fotografie artystek i artystów: Alina Żemojdzin
webdev: Łukasz Farysej (trustudio)

 

Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
Gdańsk
www.ikm.gda.pl

Kontakt dla mediów:
marta.banka@ikm.gda.pl
tel. 784 594 003

Instytut Kultury Miejskiej GGM Miasto Gdańsk
Narracje #13

NARRACJE #13