Przeróbka

 

Przeróbka to nieduża dzielnica robotnicza – nie ma tu znaczących instytucji, kościoła czy nawet parku. Jej zabudowa jest jednak stosunkowo różnorodna i składają się na nią zarówno nieduże domy otoczone ogrodami, jak i ceglane kamienice czy nawet 10-piętrowe wieżowce. Historię Przeróbki można streścić w jednym zdaniu: do XX wieku znajdowały się tu łąki, na których flisacy suszyli – „przerabiali” – zboże sprzedawane w Gdańsku, następnie zaś tutejsza nieduża osada zamieniła się w dzielnicę robotniczą, której kształt i rytm życia wyznaczały Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego.

Przeróbka jest jedną ze wschodnich dzielnic miasta. Obszary te charakteryzują się stosunkowo niskimi wskaźnikami zadowolenia mieszkańców. Niższy standard życia spowodowany jest kilkoma czynnikami – wśród najważniejszych znajdują się: niskie poczucie bezpieczeństwa związane z wyższą przestępczością, zdecydowanie słabiej rozwinięta infrastruktura usługowo-handlowa oraz kulturalna, jakość zabudowy mieszkaniowej, niedostateczne skomunikowane z resztą miasta (co ostatnio uległo znacznej poprawie dzięki budowie tunelu pod Martwą Wisłą), zdecydowanie słabszy dostęp do opieki medycznej i szkolnictwa szczebla średniego i wyższego (we wschodnich dzielnicach nie ma szpitala, siedziby uczelni wyższej czy chociażby liceum ogólnokształcącego). Wschodnia cześć miasta jest zdominowana przez funkcje przemysłowo-portowe, co znacząco wpływa na jakość życia mieszkańców takich dzielnic jak Przeróbka, Rudniki, Stogi, Krakowiec czy Górki Zachodnie. Pomimo nadmorskiego położenia, niekorzystny układ wiatrów spycha zanieczyszczenia produkowane przez zakłady przemysłowe w kierunku lądu, dlatego od lat Gdańsk i najbliższa okolica ma jeden z najwyższych wskaźników zachorowań na nowotwory.

 

Zapraszamy do lektury studium historyczno-przestrzennego Przeróbki przygotowanego na potrzeby festiwalu przez Klaudiusza Grabowskiego (pobierz plik PDF).

Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
Gdańsk
www.ikm.gda.pl

Kontakt dla mediów:
marta.banka@ikm.gda.pl
tel. 784 594 003

Instytut Kultury Miejskiej GGM Miasto Gdańsk
Narracje #13

NARRACJE #13