Alicja Czyczel, Nasiąkać światem, 2023, instalacja dźwiękowa

 

Choreografia nie ogranicza się do komponowania tańca rozpisanego na ciała osób tańczących. Choreografią nazywamy również każdego rodzaju – tak realne jak wyobrażone – uporządkowanie (bez)ruchu w czasie i przestrzeni. Może ono dotyczyć więcej-niż-ludzkich ciał, obiektów, snów, krajobrazów dźwiękowych, idei, zapachów czy obrazów. Ponadto, choreografia może oferować coś więcej niż doświadczenie estetyczne. Może kreować warunki do bycia w świecie i wielozmysłowego poczucia, że jest się częścią naturokultury, wspólnoty żyjących, umarłych, parujących i gnijących bytów. Choreografia stwarza tym samym możliwości etycznego współbycia i współmyślenia.

Choreografia dźwiękowa stworzona przez Alicję Czyczel zaprasza publiczność NARRACJI i bywalców Parku Oruńskiego do chwili uważności. Spędzicie ją nad tutejszym stawem dolnym i w obecności jego wodnego ciała zamieszkiwanego przez wierzby płaczące, zwierzęta, rośliny i bakterie. Spędzicie ją w poczuciu bliskości z własnym ludzkim-wodnym ciałem. Dźwięki instalacji przesączają się przez gałęzie drzew, odbijają od tafli stawu, zanurzają w trzciny i we włosy, wsiąkają w glebę i skórę, wchodzą ze sobą w nowe przestrzenno-afektywne relacje. Choreografia Czyczel wytwarza się w splotach, szumach, odbiciach pomiędzy dźwięczącymi i słuchającymi. Artystka eksperymentuje z formami bliskości wymagającymi bycia ciało w ciało, materia w materię, a czasami odbywającymi się przez dźwięk, słowo, wyobraźnię, zjawiska atmosferyczne.

 

ALICJA CZYCZEL (ona/jej) – choreografka, edukatorka, performerka, facylitatorka grupowych procesów twórczych. W swojej działalności artystyczno-społecznej koncentruje się na budowaniu wspólnoty poprzez kolektywną troskę oraz na tworzeniu bezpieczniejszych przestrzeni do doświadczania przyjemności i wiedzy płynącej z ciała. Czyczel tworzy choreografie sceniczne, działania site-specific, warsztaty dla dzieci i dorosłych, interdyscyplinarne projekty artystyczno-badawcze oraz spacery dźwiękowe. Współtworzy kolektyw Przestrzeń Wspólna. Jest członkinią Queerowej Akademii Ruchu.

Instytut Kultury Miejskiej
Targ Rakowy 11
Gdańsk
www.ikm.gda.pl

Kontakt dla mediów:
marta.banka@ikm.gda.pl
tel. 784 594 003

Instytut Kultury Miejskiej GGM Miasto Gdańsk
Narracje #14

NARRACJE #14