Witosław Czerwonka

Błądzenie losowe. Nowy Port / Random Walk; Nowy Port, 2013

fotografie, projekcja

ściana budynku przy ul. Na Zaspę 55/56 (oglądana od strony ul. Władysława IV)

*Błądzenie losowe to pojęcie z zakresu matematyki i fizyki określające sformalizowane przedstawienie procesu, polegającego na podejmowaniu kolejnych kroków, każdego w losowo wybranym kierunku.

Flaneur au rebours

Być może zabłąkałem się w świecie, trwając od lat w beznamiętnej i niezaangażowanej obserwacji otoczenia.

Nie jestem XIX-wiecznym, znudzonym i bawiącym się egzotycznymi widokami miejskimi próżniakiem. Nie kolekcjonuję scenek rodzajowych i obiektów przepychu lub zabawy. Jestem raczej wędrownym cyborgiem rejestrującym bezinteresownie i bez preselekcji przypadkowe obrazy otaczającego świata.  Taka aktywność uspokaja mnie i wypełnia czas, zadowalając jednocześnie moje przywiązanie do ekonomii gestu.

(…)

Powstały w ten sposób portret peryferyjnej (?) dzielnicy miasta zaskoczyć może zarówno mieszkańców, jak i autora. Znak zapytania oznacza wątpliwość, czy nie należy dzielnicy tej traktować jak ściany frontowej z głównymi drzwiami Gdańska.

Witosław Czerwonka

Sopot, 1 marca 2013

Witosław Czerwonka (1949–2015) – wszechstronny twórca malarstwa, grafiki, fotografii, wideo i performance. Związany głównie z Sopotem. Absolwent  Wydziału Malarstwa i Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku, a od 1976 roku do końca życia – pedagog. W latach 1978–80 – współtwórca galerii AUT w Gdańsku, a później galerii OUT w Sopocie. W latach 1980–93 – współtwórca nowatorskiego programu Pracowni Podstaw Projektowania, a w 1992 roku – założyciel Pracowni Intermedialnej.

Kontakt

Instytut Kultury Miejskiej

ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk
e-mail: info@narracje.eu · www.ikm.gda.pl

Kontakt dla mediów: marta.bednarska@ikm.gda.pl, tel. 784 594 003

circles1

Narracje 7

Narracje 7