Małgorzata Wesołowska, Gabriela Warzycka-Tutak

Agencja Newport / Newport Agency, 2015

miejsce, akcja

nieczynny lokal użytkowy przy ul. Władysława IV 20

Małgorzata Wesołowska i Gabriela Warzycka-Tutak przekształcają przestrzeń niewykorzystywanego lokalu użytkowego przy ul. Władysława IV w tymczasowe biuro pośrednictwa nieruchomościami. Liczne atuty dzielnicy – wśród których można wymienić dogodne położenie, bliskość morza, niską gęstość zaludnienia, tereny zielone i ciekawą zabudowę, a także obecność takich instytucji, jak Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia – nie przekładają się obecnie na zwiększone zainteresowanie dzielnicą jako miejscem do życia i rozwoju zawodowego.

Inicjatorki Agencji Newport będą handlować dzielnicowymi nieruchomościami nie całkiem legalnie, wykorzystując luki w systemie, złe nawyki i nieoficjalne praktyki. Do oferty trafią lokale użytkowe, strychy, garaże, apartamenty do rewitalizacji i budynki magazynowe, a także możliwość przyspieszenia procedur, np. pozwoleń na adaptację, jak również konsultacje architektoniczne. Tworząc prowizoryczną strukturę organizacyjną i uruchamiając nieoficjalne mechanizmy wymiany i przepływ informacji, artystki z przymrużeniem oka komentują niewydolność procedur urzędniczych i brak konsekwencji w kształtowaniu polityki mieszkaniowej. Równocześnie Agencja Newport eksponuje lokalne potencjały i – w oparciu o nie – proponuje aktywne projektowanie przyszłości.

Gabriela Warzycka-Tutak (ur. 1988) – absolwentka grafiki, a obecnie studentka studiów doktoranckich na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Laureatka konkursu Pomorska Grafika Roku Marszałka Województwa Pomorskiego (2013). Stypendystka rektora w latach 2013/14, 2011/12. Uczestniczka licznych wystaw w Polsce i za granicą.

Małgorzata Wesołowska (ur. 1978) – absolwentka Szkoły Architektury i Projektowania w Oslo oraz Wydziału Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, obecnie doktorantka Wydziału Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku. Prowadzi własną praktykę projektową oraz zajęcia dydaktyczne. Autorka zwycięskiego projektu w konkursie Zachęty i British Council (2007). Kuratorka wystawy polskiego designu w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (2009).

Kontakt

Instytut Kultury Miejskiej

ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk
e-mail: info@narracje.eu · www.ikm.gda.pl

Kontakt dla mediów: marta.bednarska@ikm.gda.pl, tel. 784 594 003

circles1

Narracje 7

Narracje 7