Katka Blajchert

Bez tytułu Untitled, 2015

instalacja dźwiękowa

dwie bramy przy ul. Strajku Dokerów 17-18

Instalacja dźwiękowa angażuje dwie bliźniacze bramy na ulicy Strajku Dokerów. Artystka wypełnia przestrzeń pasażu odrębnymi historiami opowiedzianymi przez świadków i uczestników zdarzeń. Powtarzalna forma bram i ich bezpośrednie sąsiedztwo obrazują relacje między mieszkańcami dzielnicy oraz ich prywatne doświadczenia. Ich historie funkcjonują równolegle, jednak – oddzielone od siebie fizyczną barierą ściany – mogą się nigdy nie spotkać, mimo iż należą do tej samej miejskiej przestrzeni. Artystka przygląda się systemom wartości swoich bohaterów, ich motywacjom i wątpliwościom. Zachowując pozycję zewnętrznego, unikającego oceniania obserwatora, Katka Blajchert ujawnia mechanizmy konstruowania pamięci wobec złożonych moralnie postaw i wyborów. Specyfika architektonicznej przestrzeni, która staje się tymczasowym środowiskiem opowiedzianych zdarzeń, stwarza równocześnie szczególny kontekst odbioru przekazu. Słuchacz staje się nie tylko świadkiem sytuacji, ale – poprzez społecznie negatywnie nacechowane konotacje miejskiej bramy – jej uczestnikiem.

 

Katka Blajchert (b. 1985) – wychowana w Nowym Porcie w Gdańsku, mieszka i pracuje w Warszawie. Studentka intermediów na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Autorka instalacji, obiektów i filmów, w których porusza problematykę związaną ze swoim najbliższym otoczeniem (np. domem rodzinnym i jego okolicą). Często tworzy prace polegające na powściągliwych interwencjach w przestrzenie ogólnodostępne. Współuczestniczka wystaw zbiorowych w Gdańsku i Warszawie (np. w ramach tegorocznego festiwalu Warszawa w Budowie).

Kontakt

Instytut Kultury Miejskiej

ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk
e-mail: info@narracje.eu · www.ikm.gda.pl

Kontakt dla mediów: marta.bednarska@ikm.gda.pl, tel. 784 594 003

circles1

Narracje 7

Narracje 7