Andris Eglītis

Trzeba wyobraźni, żeby stworzyć rzeczywistość / It takes imagination to build reality, 2015

różne media

skwer przy ul. Zamkniętej

Andris Eglītis koncentruje się w swojej pracy na złożonej symbolice skweru znajdującego się przy ul. Zamkniętej. Występujące obok siebie, na niewielkiej przestrzeni, maszty flagowe, monumentalne odlewy kotwic, bunkry militarne i elementy krajobrazu naturalnego wkomponowane są w układ ulicy pozostającej na uboczu głównego traktu komunikacyjnego.

Poprzez szereg interwencji, zmierzających do przeobrażenia istniejącej przestrzeni w sytuację wystawy, artysta tworzy nowe relacje semantyczne między obiektami. W swojej pracy podkreśla nawarstwiające się historycznie funkcje miejsca. Istniejące elementy, które odzwierciedlają zmieniające się w czasie atrybuty władzy i systemy wartości, zostają przeobrażone w przestrzeń poetyckich i nieco tajemniczych znaczeń. Artystę zajmuje estetyka, język oraz trwałość form, a także relacja, jaka tworzy się pomiędzy nimi a użytkownikiem przestrzeni miejskiej.

Operując niewielką skalą ingerencji i form, artysta wskazuje na bariery występujące nie tylko w przestrzeni publicznej, ale też w dostępie do sztuki. Dlatego poszukuje przyjaznej odbiorcy formuły, pozwalającej na bardziej intymną relację z dziełem.

W swojej pracy łączy ideę centrum i peryferii, reprezentacyjności i intymności, ograniczeń i dostępności.

Andris Eglītis (ur. 1981) – absolwent Łotewskiej Akademii Sztuki (Latvijasmākslasakadēmija, LMA), a obecnie jej wykładowca. Studiował także rzeźbę w Manchester Metropolitan University oraz w Instytucie Malarstwa, Rzeźby i Architektury im. Ilii Repina w Petersburgu, a także w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Gandawie (Hoger Instituut voor Schone Kunsten, HISK). Laureat najbardziej prestiżowej w łotewskim środowisku sztuki Nagrody Purvītisa (2013). W 2015 roku, wraz z Katrīną Neiburgą, reprezentował Łotwę na Biennale Sztuki w Wenecji.

Kontakt

Instytut Kultury Miejskiej

ul. Długi Targ 39/40, Gdańsk
e-mail: info@narracje.eu · www.ikm.gda.pl

Kontakt dla mediów: marta.bednarska@ikm.gda.pl, tel. 784 594 003

circles1

Narracje 7

Narracje 7