Wojtek Doroszuk


Festin

wideo HD 20’15”, 2013

Punktem wyjścia dla realizacji filmu Festin są dzieła XVII-wiecznych flamandzkich animalistów, m.in. Fransa Snydersa, Jana i Ferdinanda van Kesselów, a także posthumanistyczny eksperyment myślowy, przywołujący wizję świata, z którego zniknął człowiek.
Tytułowa uczta, podczas której miejsce zaproszonych gości zajmują intruzi, to z jednej strony ukazujące rozpad starego porządku studium vanitas, z drugiej zaś obraz życia nieśmiało anektującego dopiero co osieroconą przestrzeń. Film stanowi rodzaj epilogu, dalszego ciągu dopisanego do malarskich przedstawień biesiadnych, a zarazem odwołuje się do współczesnych obrazów rozsianych po całym świecie: miast-widm, opuszczonych osiedli, miejsc bezbronnych wobec upływającego czasu.
Wrzeszcz, niegdyś słynący z bogatych dworów, pełnych przepychu, z restauracjami i oberżami, przechodzi aktualnie kolejną transformację. Celowo prezentujemy wideo blisko ulicy Politechnicznej, która ulega przebudowie – rodzi się Nowa Politechniczna, a w związku z tym sporo pięknych kamienic przeznaczono do wyburzenia. Wideo zawiera motyw wanitatywny, który w kontekście Narracji prowokuje do refleksji nad nietrwałością i przemijalnością miejskiej architektury.

Wojciech Doroszuk (ur. 1980) – mieszka i pracuje w Rouen (Francja).
Wojciech Doroszuk jest realizatorem filmów, najczęściej o charakterze dokumentalnym. Interesują go outsiderzy, postaci wyjątkowe (np. turecki transseksualista, uliczny poeta z Nowego Jorku, patomorfolog – koneser sztuki naiwnej) oraz nietypowe miejsca (np. nieczynny miejski park rozrywki w Ankarze).
Inscenizowany film Festin odnosi się do malarskich bestiariuszy, alegorycznych przedstawień zwierząt pojawiających się m.in. na płótnach flamandzkich animalistów. Wanitatywne obrazy (ucztujących psów, insektów panoszących się wśród najbardziej wykwintnych dań) zostają tutaj opatrzone dodatkowym znaczeniem: wyobrażają świat pozbawiony ludzi i narzuconych przez nich gatunkowych hierarchii. Zderzenie kultury i natury funkcjonuje u Doroszuka na zasadzie ekscesu wizualnego i dźwiękowego. Festin to finezyjny trailer końca świata.
Wojciech Doroszuk jest absolwentem krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych (pracownia interdyscyplinarna Grzegorza Sztwiertni i Zbigniewa Sałaja). Studiował także w Stambule na Sabanci Universitesi.
Jego prace były prezentowane na licznych wystawach w kraju i za granicą, w CSW Zamek Ujazdowski, Narodowej Galerii Sztuki Zachęta, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Location One w Nowym Jorku czy Instytucie Mariny Abramovic w San Francisco.