Ogłaszamy otwarty nabór prac na Narracje 2013!

Instytut Kultury Miejskiej ogłasza otwarty nabór prac dla artystów i artystek mieszkających w Polsce.

5. edycja Festiwalu Narracje – Instalacje i interwencje w przestrzeni publicznej
Odkrywanie zachwyca. Targowiska, spotkania, wspomnienia / Unearthing DelightsMarkets, Memories and Meetings
Długie Ogrody, Gdańsk, 14-17 listopada 2013
Rob Garrett, kurator

 

Wstęp
Pojęcia użyte w tekście otwartego naboru powinny być rozumiane w sposób możliwie szeroki. Ścieżki, których dotyczy nabór są jasno zidentyfikowane, ale jednocześnie ich definicja nie wyklucza własnej interpretacji. Kurator pragnie podkreślić, że nie ma ściśle określonych zasad czy kryteriów wyboru prac: Garrett zainteresowany jest zgłoszeniami opierającymi się na ciekawych koncepcjach, które odzwierciedlać będą podejście zaprezentowane w założeniach kuratorskich oraz które – w sposób przemyślany i kreatywny – powiązane będą z sytuacją i kontekstem Długich Ogrodów. Dlatego ścieżki opisane poniżej powinny być rozumiane jako wskazówki i inspiracje, należy je odczytywać jako pretekst do zastanowienia się nad tym, w jaki sposób sytuacja i podejście artysty łączą się z kontekstem Długich Ogrodów i koncepcją „Odkrywanie zachwyca”. Kurator nie ma jasnej definicji tego, jakie prace powinny zostać zgłoszone, liczy na zaskoczenie oryginalnymi i przemyślanymi pomysłami.

Kto może wziąć udział w otwartym naborze?
Oczekujemy zgłoszeń od lokalnych artystów i artystek, którzy/które posiadają lokalną wiedzę – w rozumieniu Roba Garretta „lokalny” znaczy „polski”, nie tylko „gdański”.
Artyści/artystki biorący udział w otwartym naborze muszą mieszkać w Polsce, co nie znaczy jednak, że muszą posiadać polskie obywatelstwo czy narodowość. Artyści/artystki z zagranicy żyjący/e w Polsce przez dłuższy okres czasu także mogą nadsyłać zgłoszenia.
Również wszystkie osoby, które uczestniczyły we wcześniejszych edycjach Narracji mogą wziąć udział w otwartym naborze – interesuje nas jedynie jakość pomysłów oraz to czy są one odpowiednie dla tegorocznej odsłony Festiwalu.

Główne założenia otwartego naboru
Dwa główne założenia tegorocznego otwartego naboru to:
– projekty oparte na/dotyczące dźwięku („piosenka / głos / tekst”)
– projekty interaktywne z użyciem światła i/lub projekty wpływające na zmianę atmosfery

Ogłoszenie otwartego naboru w dużej mierze podyktowane jest pragnieniem włączenia „lokalnych głosów” do programu Festiwalu. Rob Garrett zainteresowany jest pracami, które rozwijać będą określone w koncepcji kuratorskiej pojęcia „spotkań” i wspomnień” w dyskusję, o tym, co znaczy być lokalnym, posiadać lokalną wiedzą i działać lokalnie. Poprzez otwarty nabór kurator pragnie pozyskać projekty, perspektywy i głosy, które oparte będą na trwale „lokalnej” wiedzy, wierząc w jej niezwykły potencjał i autentyzm.

Ogłaszając otwarty nabór, kurator szuka również równowagi pomiędzy lokalnymi i zagranicznymi głosami – ich współbrzmienie jest niezwykle ważne dla całej koncepcji Narracji, dla wyróżnionej przez kuratora koncepcji „spotkań” oraz dialogu odbywającego się tradycyjnie na targowisku, którym niegdyś były Długie Ogrody.

Rodzaje projektów:
Nabór dotyczy dwóch typów projektów:
a/ opartych na idei: piosenka/głos/tekst
Proponowane prace mogą, ale nie muszą być pracami dźwiękowymi – mogą opierać się na wykorzystaniu dowolnych mediów pod warunkiem, że nadawać się one będą do prezentacji w przestrzeni publicznej oraz w ciemności. Kurator przede wszystkim oczekuje lokalnych narracji/wspomnień/wyobrażeń i wizji, które manifestują się poprzez piosenkę, głos lub tekst.

b/ opartych na gatunku: interaktywne projekty z wykorzystaniem światła i/lub wpływające na zmianę atmosfery (w rozumieniu: powietrza i aury)
Projekty te powinny powodować zauważalne zmiany w wyglądzie i „sensorycznym odczuciu” miejsca, w którym będą realizowane. Projekty nie powinny ograniczać się do funkcji dekoracyjnej – kurator poszukuje projektów konceptualnych wyrażonych za pomocą światła i/lub zmiany atmosfery. Oczekujemy projektów typu site-specific, czyli ściśle odnoszących się do obszaru, na którym odbędą się Narracje 2013 oraz wyraźnie nawiązujących do koncepcji kuratorskiej.

Zagadnienia:
Ten typ prac skupia się na instalacjach i projektach, które raczej nie będą posiadały formy obiektów czy obrazów. Powinny to być prace, które tworzą, zmieniają lub zakłócają fizyczny i sensoryczny charakter danego miejsca/sytuacji na terenie Długich Ogrodów.
Zgłoszenia mogą w dowolny sposób i w dowolnej kombinacji wykorzystywać każdy z opisanych elementów: oddziaływanie za pomocą światła, interaktywność, potencjał kreowania atmosfery.

Interaktywny:
To określenie powinno być rozumiane dość szeroko. Na podstawowym poziomie interaktywność jest czymś, co zmienia świadomość publiczności odnośnie własnej sytuacji przestrzennej; świadomość tego, jak ciało porusza się w przestrzeni. Na poziomie bardziej dosłownym interaktywność jest daniem publiczności wyboru czy chce uczestniczyć w projekcie poprzez swoje działania, np. wpływając na projekcję z rzutnika przedmiotem, światłem lub cieniem, aktywując coś za pomocą telefonów/sms-ów, aktywując czujnik ruchu etc.

Atmosfera:
To określenie odnosi się do fizycznej atmosfery/powietrza – mogą to być chmury światła, dźwięku, zapachu, wilgoć. Takie prace mogą wytwarzać nową lub zmieniać zastaną atmosferę danego miejsca.

Miejsca i lokalizacje
Propozycje mogą wskazywać preferowane lub idealne – zdaniem zgłaszających – miejsca realizacji projektu, choć nie jest to wymagane. Ostateczny wybór miejsc należeć będzie do kuratora i organizatorów.
Każdy ze zgłoszonych projektów site specific powinien wyjaśniać, w jaki sposób ogólnie łączy się z terenem Narracji 2013 oraz konkretnymi rodzajami przestrzeni typowymi dla Długich Ogrodów.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia w formie elektronicznej powinny zawierać:
– zdjęcia/wizualizacje, które ilustrują proponowany projekt
– 1-2 akapity tekstu prezentującego koncepcję projektu w języku polskim i angielskim
– 1-2 akapity, w których wyjaśnione zostanie, w jaki sposób proponowany projekt nawiązuje do terenu, na którym odbędą się Narracje 2013 i koncepcji kuratorskiej (w języku polskim i angielskim)
– techniczny opis projektu
– budżet
– wybór zdjęć wcześniej realizowanych prac, które mogą być istotne dla oceny proponowanego projektu
– dane kontaktowe

Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: info@narracje.eu

Nabór trwa do 31 marca 2013.

 

Zapraszamy również do zapoznania się z koncepcją kuratorską tegorocznej edycji Festiwalu Narracje:
Koncepcja „Odkrywanie zachwyca” odnosi się do różnych aspektów obecnej i historycznej sytuacji obszaru skupionego wokół ulicy Długie Ogrody, na terenie którego odbywać się będzie Festiwal Narracje w 2013 r. Dwa wyrazy zawarte w tytule 5. edycji wydarzenia w sposób szczególny nawiązują do zjawiska powtórnego zaangażowania i zachwytu, które może być rezultatem odkrywania przeszłości i pokazywania potencjału miejsc pogrążonych w zapomnieniu. Założenia koncepcji kuratorskiej zostaną zrealizowane poprzez wybór projektów site-specific, selekcję projekcji video oraz projekty wybrane w otwartym naborze skierowanym do artystów mieszkających w Polsce. Projekty odzwierciedlać będą historyczną i współczesną dynamikę Długich Ogrodów.

Słowa „ogród” i „targowisko” przez długi czas określały teren Długich Ogrodów i to właśnie one najbardziej wpłynęły na moje myślenie o tym obszarze. „Odkrywanie” może być rozumiane jako przekopywanie ziemi – szczególnie produktywny i progresywny aspekt związany z przeszłością tego miejsca – serią ogrodów, które dostarczały pożywienie miastu od co najmniej XIV wieku. Odkrywając ziemię można w jej warstwach znaleźć coś, co w niej zakopano, można też przygotować glebę do wydania nowych plonów – w obu znaczeniach odkrywanie jest czynnością produktywną, bo gdy odkrywamy przeszłość, prawdziwy jej sens poznajemy dopiero poprzez historie i interpretacje rodzące się w procesie odkrywania. „Odkrywanie” to również dynamika, czynność generująca wiedzę i pomysły i sprzyjająca powstawaniu związków międzyludzkich.

Mam nadzieję, że program tegorocznych Narracji odkryje, „odkopie” lub wyczaruje w tym miejscu obrazy przywołujące ideę wymiany, spotkań, zapachów, dźwięków i innych zmysłowych doznań związanych z doświadczeniem otwartych targowisk – wszystko to w hołdzie historycznemu targowi, który zajmował Długie Ogrody przez stulecia, aż do XIX w. Jedna z tych otwartych przestrzeni sąsiadowała z kościołem św. Barbary, który nadal stoi przy Długich Ogrodach – w tym miejscu ulica rozszerzała się, by stworzyć miejsce spotkań. Kluczowym miejscem wymiany była też Wyspa Spichrzów wraz z jej licznymi magazynami zbożowymi, łodziami handlowymi u brzegów i pracującymi na niej ludźmi. Zarówno handel jak i tętniące życiem targowiska tworzą kontekst przychylny spotkaniu i wymianie ludzi i idei z różnych części kraju i świata. „Odkrywanie zachwyca” ma na celu ponownie stworzyć sytuację, w której mieszkańcy Gdańska, obszaru Długich Ogrodów i publiczność festiwalowa będą mieli okazję do nowych, niezwykłych spotkań charakterystycznych dla gwarnych targowisk.

Targowisko jest kluczową częścią koncepcji kuratorskiej tegorocznych Narracji. Targowiska to centrum społecznych, kulturalnych i historycznych interakcji, a także miejsca handlu i wymiany. Interesują mnie sposoby, za pomocą których sztuka w przestrzeni publicznej (w tym wypadku przede wszystkim oparta na wykorzystaniu interaktywnych instalacji świetlnych, sztuki performance, projekcji video, zapachów czy dźwięków) potrafi kreować chwile zaskoczenia, rozkoszy i wyzwania w sytuacji, kiedy ludzie z różnych części miasta spotykają się i łączą. Długie Ogrody są jednym z tych miejsc, w których odwiedzający oczekiwać mogą spotkania z innością, a mieszkańcy, spodziewać się, że działania kulturalne – w sposób kojący, wręcz osobisty – odzwierciedlą ich własne wartości i historie. To właśnie stanowi często o intrygującej, złożonej dynamice sztuki w przestrzeni publicznej, której nadaje się funkcję kształtowania i ulepszania przestrzeni wspólnych (tymczasowo lub trwale); z jednej strony wpływa ona na powstawanie miejsc zaskakujących czy wręcz kontrowersyjnych, a z drugiej stwarza przestrzenie bardziej intymne i atrakcyjne dla samych mieszkańców.

To, w jaki sposób myślimy o konkretnych miejscach i jak je postrzegamy – odwiedzając je, pracując w nich lub mieszkając – nie jest sprawą wyłącznie prywatną. Jednym z założeń koncepcji „Odkrywanie zachwyca” jest to, że sztuka publiczna powinna nawiązywać dialog między prywatnym doświadczeniem a publicznym zaangażowaniem; między aktem podziwiania sztuki a procesem, w którym sięga ona do naszej tożsamości kulturowej. Narracje 2013 poruszą te zagadnienia poprzez prezentowane projekty artystyczne oraz publikowane przez nas informacje o obecnej sytuacji dzielnicy, jej dawnym charakterze oraz pomysłach na jej zmianę w przyszłości.

Pod koniec XVII wieku Długie Ogrody były terenem tylko częściowo zabudowanym i rozwiniętym; a do dziś pozostały dzielnicą bez nazwy, bez inwestycji, bez spójnego charakteru. Przez ostatnich 200 lat teren ten stanowił przestrzenno-urbanistyczne i psychogeograficzne pole możliwości. Odwiedzając Długie Ogrody nie mamy poczucia narzuconego stylu czy konkretnej estetyki. Jest to miejsce atrakcyjne dla działań artystycznych, bo jest jakby „niedokończone”. To idealne miejsce spotkań rzeczy dziwnie znajomych i niespotykanie dziwnych.

Tegoroczne Narracje mają zachęcać do ponownego odkrycia tej części miasta i być może przewartościowania jej statusu przestrzeni podzielonej i „niedokończonej”. Program Festiwalu ma na celu zwrócenie uwagi na historię tego terenu – szczególnie na funkcjonujące w przeszłości ciągi długich ogrodów, otwarte targowisko oraz oraz na obecną sytuację tego miejsca. „Odkrywanie zachwyca” skupi się na zastanej sytuacji terenu i chociaż nie jesteśmy w stanie dokonać w nim realnej zmiany to liczymy na choć stopniowy proces transformacji terenu, która dokona się w sferze ludzkiej wyobraźni. Artyści często potrafią rzucać całkiem nowe światło na trudne lub zaniedbane obszary życia odkrywając ich twórczy potencjał i oswajając nas z nimi.

Projekty zaproszone do programu Narracji 2013 skupią się na napiętej relacji pomiędzy innym i swojskim – publicznym i prywatnym. Każdy z projektów na swój sposób wyznaczy ścieżkę, której celem jest przełamanie anonimowości sfery publicznej za pomocą intymnych gestów dotyczących konkretnych miejsc i indywidualnych postaci, lokalnych przestrzeni i osobistych relacji, nie zapominając również o szerszych zagadnieniach handlu i wymiany, czy bycia wyeksponowanym na innych.

Teren Długich Ogrodów w ramach programu Narracji 2013
Szlak Narracji rozpocznie się w siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej. Stąd wyruszymy do Gdańskiej Galerii Miejskiej (GGM2), na Wyspę Spichrzów i w kierunku Stągwi Mlecznych. Następnie trasa poprowadzi do przystani jachtowej Marina, Wyspy Ołowianki, Kanału na Stępce, ulicy Dziewanowskiego oraz części ulicy Długa Grobla, by następnie skręcić w ulicę Długie Ogrody po drodze prowadząc przez park przy kościele św. Barbary.

Długie Ogrody – osobiste wrażenia kuratora
Jednym z głównych powodów, dla których jestem zafascynowany terenem Długich Ogrodów jest to, że choć pozostaje on miejscem zaniedbanym i „niekochanym”, jest to dzielnica bardzo na miłość zasługująca.
Wyobraźmy sobie, że odziedziczyliśmy piękny materiał po naszej prababci. Wyobraźmy sobie, że z tego materiału nasza matka w młodości uszyła piękną sukienkę, a teraz to my – lub nasza partnerka – nosi tę sukienkę. Wyobraźmy sobie, że materiał, z którego została uszyta sukienka – jest piękny, ale w niektórych miejscach pojawiają się przetarcia, dlatego nosimy ją tylko na specjalne okazje. Nosimy ją, ponieważ przywołuje pamięć naszej prababci i matki, kiedy była młoda. Wyobraźmy sobie, że po prababci nie ocalały żadne zdjęcia ani listy, tylko ten kawałek materiału oraz historie i wspomnienia rodzinne. I może jeszcze geny, dzięki którym układamy ręce w charakterystycznym dla prababci geście oraz tembr głosu podobny do jej głosu.
Tak widzę i czuję tę dzielnicę, która nie ma nawet oficjalnej nazwy. Stanowi ona połączenie nowego i starego, pełna jest dziur, ruin i pustych przestrzeni. Zaniedbana i marginalizowana; być może przez niektórych niekochana. Ale jest ona też domem dla wielu ludzi – niektórzy z nich są starsi i niezamożni, inni dopiero zakładają własne rodziny.