NARRACJE 2014: KURATORZY, ICH KONCEPCJA FESTIWALU I OTWARTY NABÓR PRAC

Znamy i ogłaszamy: kuratorów tegorocznej edycji NARRACJI, ich koncepcję kuratorską oraz otwarty nabór dla osób pragnących zgłosić swoją pracę do udziału w Festiwalu.

Tegoroczna odsłona NARRACJI odbędzie się w dniach 14-16 listopada 2014 w gdańskiej dzielnicy Górny Wrzeszcz. Jej organizatorem jest Instytut Kultury Miejskiej, a partnerem Gdańska Galeria Miejska – instytucje zaprosiły do współpracy przy 6. edycji Festiwalu dwoje artystów, prywatnie mieszkańców Wrzeszcza, Anię Witkowską i Adama Witkowskiego, którzy swoją koncepcję kuratorską zatytułowali „mędrzec i duch” (ang. „the sage and the ghost”).

 

NARRACJE 2014: KONCEPCJA KURATORSKA mędrzec i duch | the sage and the ghost
„Miejscem tegorocznych Narracji jest Wrzeszcz, dzielnica która zdecydowanie różni się od dotychczasowych lokalizacji festiwalu (Długie Ogrody, Dolne Miasto). Nowoczesne fasady kontrastują tu z architekturą lat 60-tych i 70-tych, ale i przepiękną, często zdegradowaną przedwojenną tkanką – Wrzeszcz w niewielkim stopniu został zburzony podczas II wojny światowej. Niektóre określenia znajdujących się tu miejsc, już przez samo swoje brzmienie przenoszą wyobraźnię w mityczny i wieloznaczny świat (Święta Studzienka, Królewska Dolina).

Wrzeszcz swoją nazwę zawdzięcza lasom pełnym wrzosowisk. Panujący tu charakterystyczny mikroklimat oraz bogactwo roślinności zachwycały przemierzających ją podróżnych, m.in. króla Jana III Sobieskiego. W 1677 roku wyraził on życzenie, aby po wieki nazywać to miejsce Królewską Doliną. Tuż obok niej, na wzgórzach biły źródła naturalnej, uzdrawiającej wody (Święta Studzienka), o której leczniczym działaniu krążyły opowieści. Nie dziwi więc fakt, że z czasem, Wrzeszcz stał się urokliwym letniskiem, a jego ozdobą zostały dwory gdańskich bogaczy z pięknymi ogrodami i parkami. W roku 1904 powstała tu Królewska Wyższa Szkoła Sztuk Technicznych, istniejąca do dzisiaj pod nazwą Politechnika Gdańska, której siedziba była również ośrodkiem głównej loży masońskiej w Gdańsku, a jej budynek do dziś zdobi wiele wolnomularskich symboli. Myśląc o Wrzeszczu, podobnie zresztą jak o całym Gdańsku, należy pamiętać o historii żyjących tu Niemców, którzy do czasu II wojny światowej stanowili większość mieszkańców miasta. Poza, chwilami pocztówkowo-sentymentalną, wręcz romantyczną historią dzielnicy jest też historia współczesna. Wrzeszcz to siedzibą banków i galerii handlowych, przez wielu gdańszczan traktowany jedynie jako droga tranzytowa. Wrzeszcz stanowi swoistą soczewkę Gdańska.

Obecnie mieszka tu wielu młodych ludzi (sprowadzili się tutaj przez ostatnią dekadę), w tym również artystów. Wprowadziliśmy się tu także my (2003).

Tytuł tegorocznych Narracji, mędrzec i duch to metafora zderzenia dwóch pozornie wykluczających się światów: „mędrca” szkiełka i oka z romantyczną aurą i legendą zapomnianych miejsc dzielnicy. Celowo, jako obszar tej edycji wskazaliśmy część Górnego Wrzeszcza, rozpostartą między świątynią rozumu – Politechniką Gdańską, a miejscem poświęconym refleksji religijnej, jakim jest Nowa Synagoga.

Czy artyści faktycznie dzielą się na „oświeceniowców” i „romantyków”, czy też łączą w sobie cechy obu tych postaw? Do jakiej kreacji skłoni ich aura i historia Górnego Wrzeszcza? Interesuje nas nowa wizja miejsca, suwerenna, odkrywająca inne znaczenie, sformułowana w krótkich narracjach wideo, esejach wizualnych, instalacjach, historiach dźwiękowych.

Niech na nowo tworzone baśnie i legendy pozwolą na wspólne odkrycie tożsamości dzisiejszego Wrzeszcza.”

Ania Witkowska, Adam Witkowski

 

OGŁASZAMY OTWARTY NABÓR PRAC

Kto może wziąć udział w otwartym naborze?

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą się odnieść do tematu tegorocznej edycji Narracji – „mędrzec i duch” do nadsyłania własnych propozycji prac. Wiek, wykształcenie ani wcześniejsze uczestnictwo w festiwalu nie są ograniczeniem. Mile widziane jest jednak doświadczenie Zgłaszającego w realizacji prac w przestrzeni publicznej, a także uwzględnienie we własnym projekcie uwarunkowań technicznych.

Ogłaszając otwarty nabór szukamy prac, które opisują istotę „ducha” – pozazmysłowość, ulotność, które wejdą w dialog ze światem materii oraz rozumowym sposobem poznania. Zależy nam przede wszystkim na pozyskaniu prac wideo, ale także prac interaktywnych, włączających widza w tworzenie dzieła.

Lokalizacje

Zgłoszenia mogą określać preferowaną przez autora lokalizację pracy. Ostateczny wybór miejsca realizacji należeć będzie jednak do kuratorów oraz organizatorów festiwalu.

 Zgłoszenia w formie elektronicznej powinny zawierać:

– zdjęcia/wizualizacje, które ilustrują proponowany projekt
– tekst prezentujący koncepcję projektu oraz wyjaśnienie, w jaki sposób odnosi się on do tematu i lokalizacji festiwalu
– techniczny opis projektu
– zakładany budżet realizacji (Całkowite wynagrodzenie autora/autorów projektu zapewniane przez organizatorów wynosi 1000,00 zł netto, prosimy o nie wliczanie go do zakładanego budżetu. Ostateczne budżety projektów wybranych do realizacji ustalone zostaną po konsultacji z organizatorami.)
– wybór zdjęć wcześniejszych realizacji autora, które mogą być istotne dla oceny proponowanego projektu
– dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu).

 

Na zgłoszenia czekamy do 6.06.2014. Adres do przesyłania zgłoszeń: info@narracje.eu

Pobierz:

 

BIOGRAMY KURATORÓW

Anna Witkowska i Adam Witkowski (oboje rocznik 1978) to para artystów, absolwentów gdańskiej ASP. Tworzą w duecie i osobno.

Anna posługuje się wideo, fotografią, instalacją lub obiektem. Jej projekty często mają syntetyczny, graficzny charakter, wprowadza do nich elementy tekstu.
Zawodowo zajmuje się projektowaniem graficznym, którego również uczy.

Adam wykłada na Wydziale Rzeźby i Intermediów gdańskiej ASP. Zajmuje się sztukami wizualnymi oraz dźwiękiem (projekty radiowe, muzyka teatralna, muzyka filmowa, nagrania terenowe). Gra w kilku zespołach muzycznych m.in. Gówno, Samorządowcy, Langfurtka, x0 oraz solo jako 0404.

Oboje artyści brali udział w licznych wystawach w Polsce i zagranicą. W 2011 roku nominowani do prestiżowej Nagrody Deutsche Banku Spojrzenia w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta.