Michal Rovner [Izrael]

More / Więcej
Order / Porządek

lokalizacja: ściany garaży, ul. Gazownicza

Rovner uczyniła bohaterami swoich prac rojące się masy anonimowych ludzi, które niczym żywa forma języka tłumaczą stan współczesnego człowieka.
Bliźniacze garaże, na których pojawiają się prace Rovner sąsiadują zarówno z przemysłem jak i terenem mieszkalnym. Te „ekrany” stoją zarówno w cieniu Solidarności, która połączyła obywateli oraz ścian miejskich, które trzymały „obcych” z daleka.

W Więcej tłum czarnych figur idzie w nieskończonym marszu na poszczególnych etapach – niejako wbrew własnej woli – rozrzedzając swoje stado. Ale nawet pomimo tej wymuszonej ewakuacji, pierścień nigdy nie staje się mniej gęsty, stale repopulując swoich członków, którzy zdają się tylko rosnąć w siłę i determinację. Tajemniczy krąg, jest jak mikrokosmos większej populacji – przypadki katastrofy, konfliktu i wieku nie potrafią wstrzymać regeneracyjnych właściwości cyklu życia.

Porządek przedstawia grupy oponentów zbliżające się do siebie z przeciwnych stron: w tej surowej panoramie bohaterowie nie mają cech indywidualnych – są elementami anonimowych armii zbliżających się do siebie. A kiedy pozornie zwaśnione frakcje spotykają się w centrum nienazwanego pola bitwy, zwalniają, mieszają się i ostatecznie ruszają poprzez siebie, by ostatecznie wycofać się zachowując taki sam tajemniczy wzór.