VJ Jago & PLEQ [Polska]

Inside_

lokalizacja: Hala 49 a, 15.11 czwartek, godz. 22.00

W swoich obrazach Jago konfrontuje człowieka z jego lękami i demonami. Uchwycone przez nią postacie to samotne byty, niezdolne do miłości, zamknięte w kokonach swego jestestwa. Jago zaprosiła do projektu kompozytora Bartosza Dziadosza (Pleq), który w swoich kompozytach łączy elementy muzyki laptopowej, drone, down tempo oraz abstrakcyjnego glitchu. Efektem tej fuzji jest poetycki muzyczno-wizualny spektakl.