Agnieszka Baaske [Polska]

Mum / Mamo

lokalizacja: podwórze dawnego sierocińca, ul. Sieroca 6, wejście od strony skweru

Mamo to intymna, stworzona specjalnie z myślą o tym miejscu praca dźwiękowa. Melodia uszkodzonej pozytywki, rytmiczna recytacja wyliczanek, pomylonych wierszyków, ciche odmawianie paciorków, rozpaczliwe wołanie jej – Matki – sprawi, że nasze wewnętrzne dzieci choć przez chwilę poczują się wysłuchane i ważne. Dźwięki pomogą połączyć się z ogromnym i bolesnym brakiem. Niech nawiedzą nas, torując drogę do ostatecznego spokoju.

Historia Domu Dobroczynności
W roku 1698 zapadła decyzja Rady Miasta o wybudowaniu przytułku dla biednych. Po kilkunastu miesiącach, 7 grudnia 1699 roku położony nad Radunią Dom przyjął pierwszych mieszkańców.
Przez prawie dwieście lat działalności Domu Dobroczynności przy ulicy Sierocej 6, przyjęto pod opiekę tysiące sierot. Dzieciom przywdziewano zielone ubranka. Pieczęć przytułku zawierała zaś następującą maksymę: Date nobis, dabitur vobis reganum coelorum (Dajcie nam, a będzie wam dane Królestwo Niebieskie).
Do 1906 roku kompleks służył najbiedniejszym. Później, w roku 1908 w opuszczonym budynku uruchomiona została pierwsza w Gdańsku poradnia przeciwgruźlicza.
Do dnia dzisiejszego na elewacji od strony Poczty Polskiej zachowały się cyfry ‘6’ i ‘9’, mówiące o dacie powstania budynku oraz fragment oryginalnego muru z tyłu posesji.