„Kapsuła czasu” | instalacja edukacyjna i gra interaktywna

parking przed Punktem Informacyjnym, ul. Kartuska 11

Zobacz więcej / see more

Klub Festiwalowy

Fort Góry Gradowej (park pomiędzy ulicami Nowe Ogrody, Powstańców Warszawskich i Gen. Henryka Dąbrowskiego), ogrzewany namiot w wąwozie

Zobacz więcej / see more

Punkt informacyjny / infopoint

Toalety / Toilets

Strefa gastronomiczna / Food area

Toalety / Toilets

Strefa gastronomiczna / Food area

Cafe Aktywni / Aktywni Cafe

Narracje #12

narracje #12