Michał Marczak, Norman Leto

SEEING THE STARS
movie, video installation, 2016
sports field, Municipal Sports and Recreation Centre, 5 Kolonia Studentów Street (access from Pohulanka Street)

Contact

Instytut Kultury Miejskiej

Długi Targ str. 39/40, Gdańsk
e-mail: info@narracje.eu · www.ikm.gda.pl

Media contact: marta.bednarska@ikm.gda.pl, tel. 784 594 003

 
Narracje 8

Narracje 8